Højere forberedelelseseksamen

Nye fag starter til januar 2021

Billedkunst C

Dansk C

Engelsk C

Filosofi C

Geografi C

Matematik C

Psykologi C

Bemærk fagene kan sammensættes, sådan at du kan få en samlet hf-eksamen på 2 år.