Hf start

Hf start: kombinér AVU- og hf-niveauer


På hf start kan du kombinere AVU- og hf-enkeltfag. På den måde kan du blive klar til videre uddannelse og opnå adgang til EUX-uddannelsen eller en fuld hf-eksamen.
Ved at vælge hf start, vil du på 1. semester (første halvår) have følgende fag:

  • Naturvidenskab G
  • Samfundsfag C
  • Billedkunst C
  • Psykologi C

Forløbet er for de der ønsker uddannelse, men ikke har direkte adgang til at starte på hf-enkeltfag. Netop fordi forløbet er sammensat af enkeltfag, har VUC Storstrøm mulighed for at tilpasse forløbet alt efter den enkeltes behov og ønsker.

Krav
Forudsætningerne for at starte på hf start er, at du er over 18 år og har dansk svarende til 10. klasse samt matematik og engelsk på 9. klasses niveau. Vejlederne på VUC Storstrøm hjælper med vurdering af dette ved en individuel samtale.

SU

Hf-start er SU-berettiget, såfremt du opfylder kravene for at modtaget SU.