Højere forberedelelseseksamen

Følgende hf-fag tilbydes med start til januar 2021.

Billedkunst C

Biologi C

Dansk C

Dansk 0-A

Dansk som 2. sprog C

Engelsk C

Engelsk 0-B

Geografi C

Kemi C

Kommunikation og IT C

Matematik C

Psykologi C

Religion C

Samfundsfag C