GSK

Gymnasial Suppleringskurser

GSK

GSK står for gymnasial supplering. Har du brug for at supplere din eksamen?
VUC Storstrøm tilbyder GSK-undervisning i samarbejde med KVUC.

Hvem kan søge GSK

Hvis du har en adgangsgivende eksamen, men mangler fag på et bestemt niveau for at søge optagelse på en videregående uddannelse, kan du supplere din eksamen med et GSK-kursus. Betingelsen er blot, at faget/niveauet er påkrævet på den uddannelse, du søger optagelse på, og at du søger optagelse inden 1. oktober senest to år efter den adgangsgivende eksamen. Man kan supplere et fag på samme niveau, som man har i forvejen, hvis formålet er at opfylde et bestemt karakterkrav i faget. Du kan kun søge SU som GSK-kursist til kurser  kortere end 6 uger, de såkaldte turboforløb.

Hvis du har en hf eller EUX 1. del, skal du have en udvidet fagpakken eller en supplerende overbygning, for end du kan læse GSK.

Supplerende overbygning

   
Start   

Start februar 2020

Start september 2020

Biologi C-B    x x
Engelsk B-A   x x
Fysik C     x
Fysik C-B*   x  
Geografi C-B     x
Kemi C-B   x x
Matematik C-B   x x
Matematik B-A   x x
Psykologi C-B   x x
Religion C-B    x x
Samfundsfag C-B    x x
Tysk 0-B   x x

*Du skal som minimum sideløbende med fysik B skal deltage i matematik B, hvis man ikke har dette niveau.

Fagene på supplerende overbygning er for HFere uden en udvidet fagpakke. Den udvidede fagpakke skal bruges, hvis de skal søge ind på en universitetsuddannelse.

Fagene skal som GSK-fag taget over max. 3 måneder.