Man kan altid ­blive bedre

VUC Storstrøm hjælper virksomheder med at uddanne medarbejdere og øge deres kompetence-
niveau. En af de virksomheder, der har styrket deres medarbejderes kompetencer inden for skriftlig dansk er Kofoedsminde på Lolland.

En gruppe medarbejdere fra administrationen har deltaget på et FVU dansk, trin 4-forløb, som er det højeste niveau på FVU.

De otte deltagere fra Kofoedsminde blev udsat for en test, hvor det viste sig, at være en ret homogen gruppe. En af deltagerne på kurset var Charlotte Munch (59), som er udviklingskonsulent:

”Efter testen, manglede alle lidt det samme; kommaer, formuleringer og sammenhæng, gøre lange sætninger korte, læseteknik og endelserne. Vi føler, at vi har fået meget ud af kurset – det var godt at få repeteret brugen af dansk, da der er sket mange ting siden skolen”, forklarer hun.

Skræddersyet forløb
En anden medarbejder, der deltog på kurset, var Bjanka Bruhn (36), som til daglig arbejder som koordinator for al kommunikation, der går ud af huset. Hun læser blandt andet mange lange mentalerklæringer og retslige- og lægedokumenter igennem på helt op til 30-40 sider ad gangen. Hun skriver i mange forskellige sammenhænge dagligt, og sproget skal derfor være forståeligt.

”Jeg har på kurset lært at notere, hvad jeg vil fokusere på, før jeg starter med at læse et langt dokument. Derudover har vi i forløbet haft fokus på at gøre lange sætninger kortere, og skære overflødigt indhold fra. Jeg er helt klart blevet skarpere på endelser og har fået en bedre læseteknik”, forklarer Bjanka.

På kursus som team
For Kofoedsminde har kurset i FVU dansk på trin 4 været brugbart. For dem har det givet et godt sammenhold, at deltage som en gruppe. Derudover har de fået større indblik i hinandens opgaver. En fordel er helt klart, at de efter kurset kan holde hinanden oppe på det, de har tillært sig på forløbet. ”Vi bruger hinanden og husker hinanden på, hvad vi lærte, og ved hvem der er god til hvad”, fortæller Charlotte
Munch.

Dét der gjorde forløbet særlig godt var, at medarbejderne på Kofoedsminde følte deres egen hverdag blev bragt ind i kurset. Det gjorde det mere interessant og håndgribeligt.