VUC Åben

Tilbud på afdelingerne Faxe, Maribo, Nakskov og Vordingborg

Mere 1:1 tid skal sikre den enkelte kursists vej videre.

Fra august 2019 tilbyder vi et nyt undervisningskoncept - VUC Åben.

VUC Åben skal være med til at skabe de rette læringsrammer for den enkelte kursist på VUC Storstrøm. Det er for dig, som har behov for ekstra faglig støtte på den almene voksenuddannelse (AVU).

Der vil altid være minimum to lærere tilstede, og det er derfor muligt for den enkelte kursist at opnå mere 1:1 tid med en underviser.

Undervisningen foregår fra mandag til fredag fra kl. 8.00-13.25.

Læring gennem studiegrupper
Der vil i forløbet være stort fokus på udvikling af de almene og relationelle kompetencer.

Der vil blive arbejdet med læring gennem studiegrupper, og et af fokusområderne vil i forløbet være digital dannelse.

VUC Åben tilbyder fem kernefag:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik
  • Naturvidenskab
  • Samfundsfag.

Der vil være mulighed for undervisning fra G-D-niveau i de nævnte fag.

Fag som eksempelvis historie, billedkunst og idræt kan tilvælges.(undtaget Maribo og Nakskov)

Deltagerbetaling kr. 130 pr. kernefag.

Fagene er SU-berettiget, såfremt kursisten har lektioner nok.

Fokus på den enkelte
Alle AVU-kursister bliver tilbudt en individuel studieplan, som udarbejdes i samarbejde med vores studievejledere.

Forløbet byder på et trygt, nært og rummeligt læringsmiljø, hvor vores kursister får mulighed for at lære i eget tempo og være aktiv medproducent i egen udvikling.

Start d. 14. august 2019. Derefter er der løbende optag.