Unge under 25 år

Nye regler for unge under 25 år

Fra august 2019 ændrer mulighederne sig for at gå på VUC, hvis man er under 25 år.

Man vil fortsat kunne tage:

 • 2-årig hf
 • hf-enkeltfag
 • ordblindeundervisning.

Mulighed for avu: 

Du må gå på VUC:

 • hvis du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer (dokumentation kræves)
 • hvis du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx. EUD eller EUG), men har behov for supplerende fag. 
 • hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx. EUD eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering
 • hvis du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag med undtagelse af følgende fag:

  • Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D
  • Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.

Mulighed for FVU og ordblindeundervisning

 • Hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse
 • Hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse