AVU (9. og 10. klasse)

Har du også tilmeldt dig?

”I dag kan jeg bare. Nu er der ikke nogen, der siger jeg ikke kan.” Maibritt Hansens historie
Nu er det tid til at følge drømmen Nu er det tid til at følge drømmen

AVU (9. - 10. klasse)

Almen Voksenuddannelse er for dig der mangler at afslutte et eller flere fag på niveau med folkeskolens afgangsprøve. Med AVU kan du få adgang til de forskellige studieforberedende ungdomsuddannelser (eks. Hf) samt de erhvervsrettede uddannelser.

Opbygning

Fagene er niveaudelt, hvor basis er laveste - og D er det højeste niveau:

Basis:
Grundlæggende niveau - afsluttes med en faglig dokumentation.
G-niveau:
G-niveau svarer til 9. klasse. Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve. Niveauet giver adgang til optag en  erhvervsuddannelse.
F-niveau:
Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.
E-niveau:
Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.
D-niveau:
Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve i faget. D-niveau giver adgang til de studieforberedende ungdomsuddannelser (eks. Hf) samt de erhvervsrettede uddannelser.

Du kan tage fagene et ad gangen eller flere fag samtidig. Du kan også kombinere fag fra Almen Voksenuddannelse med fx FVU eller HF-enkeltfag.

Faglig vurdering og eksamen

Et enkelt fag kan godt dække flere moduler, hvor hvert modul afsluttes med en faglig dokumentation eller en prøve. På G og D modulerne er der prøve. 

AF-eksamen

En AF-eksamen (Almen Forberedelseseksamen) giver direkte adgang til den 2-årige hf eller en anden ungdomsuddannelse.

VUC Åben

Mere 1:1 tid skal sikre den enkelte kursists vej videre.

Fra august 2019 tilbyder vi et nyt undervisningskoncept - VUC Åben.

VUC Åben skal være med til at skabe de rette læringsrammer for den enkelte kursist på VUC Storstrøm. Det er for dig, som har behov for ekstra faglig støtte på den almene voksenuddannelse (AVU).

Der vil altid være minimum to lærere tilstede, og det er derfor muligt for den enkelte kursist at opnå mere 1:1 tid med en underviser.

Undervisningen foregår fra mandag til fredag fra kl. 8.00-13.25.

Læring gennem studiegrupper
Der vil i forløbet være stort fokus på udvikling af de almene og relationelle kompetencer.

Der vil blive arbejdet med læring gennem studiegrupper, og et af fokusområderne vil i forløbet være digital dannelse.

VUC Åben tilbyder fem kernefag:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Naturvidenskab
 • Samfundsfag.

Der vil være mulighed for undervisning fra G-D-niveau i de nævnte fag.

Fag som eksempelvis historie, billedkunst og idræt kan tilvælges.(undtaget Maribo og Nakskov)

Deltagerbetaling kr. 130 pr. kernefag.

Fagene er SU-berettiget, såfremt kursisten har lektioner nok.

Fokus på den enkelte
Alle AVU-kursister bliver tilbudt en individuel studieplan, som udarbejdes i samarbejde med vores studievejledere.

Forløbet byder på et trygt, nært og rummeligt læringsmiljø, hvor vores kursister får mulighed for at lære i eget tempo og være aktiv medproducent i egen udvikling.

Start d. 14. august 2019. Derefter er der løbende optag.

Regler for unge under 25 år

Nye regler for unge under 25 år

Fra august 2019 ændrer mulighederne sig for at gå på VUC, hvis man er under 25 år.

Man vil fortsat kunne tage:

 • 2-årig hf
 • hf-enkeltfag
 • ordblindeundervisning.

Mulighed for avu: 

Du må gå på VUC:

 • hvis du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer (dokumentation kræves)
 • hvis du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx. EUD eller EUG), men har behov for supplerende fag. 
 • hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx. EUD eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering
 • hvis du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag med undtagelse af følgende fag:

  • Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D
  • Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.

Mulighed for FVU og ordblindeundervisning

 • Hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse
 • Hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse
Dansk som andetsprog - vejen mod uddannelse Vejen mod uddannelse
Fik opbakning og blev afklaret Fik opbakning og blev afklaret

Praktiske oplysninger

 • Varighed

  Moduller sammensættes så de for det meste tager ½ år eller 1 år. Nogle moduller afsluttes med faglig dokumentation andre med prøve.

 • Studiestart

  Som udgangspunkt starter nye hold til august og januar. De er dog løbende optag. Spørg vejlederne

 • Hvor

  På alle VUC Storstrøm afdelinger tilbydes AVU-fag. Det er ikke alle afdelinger, som tilbyder alle fag/niveauer.

  Se uddannelsestilbud

 • Deltagerbetaling - pris

  Hvert fag koster mellem 130 kr. og 1.250 kr, hvis du opfylder kravene om at gå på VUC.

 • Økonomi

  Du kan søge SU, hvis du har mindst 23 timer om ugen, eller mindst 17 timer ugenligt,hvis du har børn. Se mere på www.su.dk

 • Spørgsmål og tilmelding

  Du tilmeldes hos en studievejleder. Bestilt tid eller mød op i åben vejledning - se åbningstider på dit lokale VUC Storstrøm - klik her.

Ofte stilllede spørgsmål

 • Kan jeg tilmelde mig (AVU), hvis jeg er under 18 år?

  Nej, ikke uden videre. Kun hvis din kommune vælger at betale det fulde beløb for undervisningen. Tal med din sagsbehandler.

 • Hvilke fag er der på AVU?

  Fag på AVU

  Kernefag:

  • Dansk
  • Dansk som andet sprog
  • Matematik
  • Engelsk
  • Naturvidenskab
  • Samfundsfag
  • Historie
  • Tysk
  • Fransk

  Tilbudsfag:

  • Grundlæggende it
  • Psykologi
  • Billedkunst
  • Idræt
  • Livsanskuelse
  • Formidling
  • Samarbejde og kommunikation
  • Latin

  Du kan finde lærerplaner på de enkelte AVU-fag her.

  Alle fag udbydes IKKE på alle VUC Storstrøms afdelinger.
  Kontakt dit lokale VUC Storstrøm for yderligere oplysninger

  VUC Storstrøms samlede fagudbud af AVU-fag finder du på LUDUSWeb

  Niveauer

  Følgende niveauer findes på AVU:*

  Basis
  Grundlæggende begynderundervisning, der afsluttes med en faglig dokumentation.

  G-niveau
  Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve i faget. G-niveau svarer til 9. klasse og giver adgang til erhvervsuddannelser.

  F-niveau
  Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.

  E-niveau
  Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.

  D-niveau
  Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve i faget. D-niveau giver adgang til gymnasieuddannelser bagefter. D-niveau kan efterfølgende give adgang til bl.a. erhvervsskoleuddannelserne, hf og stx.

   

  *Alle 5 niveauer findes ikke på alle fag (jf AVU-bekendtgørelsen).

  Fagelementer

  Fagudbuddet kan omfatte elementer af fag fra fagrækken. Et fagelement skal udgøre en afgrænset enhed og kan udgøre indtil halvdelen af det pågældende fags uddannelsestid.

  VUC Storstrøm skal for det enkelte fagelement udarbejde en beskrivelse af indholdet, der skal ligge inden for det pågældende fags mål. Kursisterne skal kende til indholdsbeskrivelsen.

   

  Introducerende undervisning

  VUC Storstrøm kan tilrettelægge introducerende undervisning, der giver kursister et generelt blik ind i arbejdsmetoder inden for AVU samt en introduktion til et eller flere fag for derigennem at afdække kursisternes faglige forudsætninger og dermed skabe afklaring hos kursisterne om deres uddannelsesmuligheder.

   

  Supplerende undervisning

  Har du brug for ekstra hjælp?
  Supplerende differentieret undervisning

  Som AVU-kursist på VUC Storstrøm har du mulighed for at få ekstra hjælp til dine fag. Vi kalder det supplerende, differentieret undervisning (SDU). SDU kan være en mulighed hvis du:

  • har brug for mere tid til at arbejde med svært stof
  • vil fordybe dig i et bestemt område af faget
  • vil indhente stof som du er gået glip af

  SDU planlægges i samarbejde med din lærer på baggrund af dine behov med udgangspunkt i det enkelte fags mål og kernestof.

  Kontakt din lærer eller en studievejleder og hør mere om dine muligheder for SDU. Det er gratis at deltage i SDU

   

   

 • Hvad koster AVU?

  Priser avu pr. 1. august 2019

  Fag

  Pris*

  Pris for pensionister

  og efterlønsmodtagere

  Dansk

  130 kr.

  880 kr.

  Dansk som andetsprog

  130 kr.

  880 kr.

  Engelsk

  130 kr.

  880 kr.

  Matematik

  130 kr.

  880 kr.

  Fransk

  130 kr.

  880 kr.

  Historie

  130 kr.

  880 kr.

  Naturvidenskab

  130 kr.

  880 kr.

  Samfundsfag

  130 kr.

  880 kr.

  Tysk

  130 kr.

  880 kr.

  Tilbudsfag

     

  Billedkunst

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Formidling

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Grundlæggende IT

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Idræt

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Latin

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Livsanskuelse

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Mediefag

  1300 kr..

  2.050 kr.

  Psykologi

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Pædagogik

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Religion

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Samarbejde & kommunikation

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Selvstuderende

  Fagets pris

  pr. prøve

  Fagets pris

  pr. prøve

  * Prisen er betinget af (undtagen på selvstudie), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.

  Læs den fulde bekendtgørelse her.

  Bemærk

  Pris for AVU-fag giver ret til at følge undervisningen på op til to sammenhængende niveauer i forlængelse af hinanden.

   

   

 • Hvad er VUC Next?

   

  VUC Storstrøm i Nykøbing og Næstved tilbyder et uddannelsesforløb,hvor der er mulighed for at afslutte et AVU-forløb, der bestået sikrer dig optagelse på den 2-årige hf og tekniske erhvervsuddannelser.

  Undervisningen bærer præg af det aktive/kreative element og du vil opleve, at vi arbejder med praktiske opgaver, det kunne f.eks. være matematik i sløjdlokalet, dansk i billedkunst eller samfundsfag i byrådssalen.

  Du vil være i en klasse med en fast struktur, hvor der er fokus på trivsel og socialt samvær og derudover er der tilknyttet en vejleder til forløbet, som hjælper dig løbende, hvis du har behov for det.

   

  Dette tilbydes ikke på alle afdelinger - Se uddannelsestilbud for VUC Storstrøm - klik her

 • Hvad er klar til ungdomsuddannelse?

  Har du planer om at tage hf-fag eller en erhvervsuddannelse efter sommerferien?


  Så er denne pakke måske, lige det du har brug for her i foråret, så du kan blive godt rustet til det videre uddannelsesforløb.

   

  Se VUC Storstrøms kursustilbud - klik her

 • Hvad er Klar til erhvervsuddannelse?

  Klar til erhvervsuddannelse er for dig, som mangler karakterer 02 i dansk og matematik for at komme ind på en erhvervsuddannelse.

  Se kursustilbud enten på siden for dit lokale VUC Storstrøm eller en samlet side under vejledning

   

  Kursustilbud over VUC Storstrøms kursustilbud - klik her

 • Hvad er en AF-eksamen?

  En AF-eksamen tager 1 år og består af en række obligatoriske fag der hver afsluttes med en eksamen:

  • Dansk eller Dansk som andetsprog - FED
  • Engelsk - FED
  • Matematik - FED
  • Naturfag G
  • Et af følgende fag på G- eller D-niveau; historie, samfundsfag, tysk eller fransk.

  Bemærk det er ikke alle fag, der tilbydes på alle afdelinger.

 • Hvad er dansk som andetsprog?

  Faget Dansk som andetsprog (DSA) på AVU er målrettet tosprogede og er ligestillet med faget Dansk.

  Tosprogede, der har gennemført den grundlæggende danskuddannelse, kan have behov for at forbedre deres danskfaglige færdigheder inden videre uddannelse, efteruddannelse eller beskæftigelse.

  På AVU kan du deltage i dansk som andetsprog på niveauerne Basis, G, F, E, og D.

  Her arbejder vi med kommunikation, sprog og kultur.

  Faget afsluttes med prøve på niveau G og D, der har samme værdi som folkeskolens afgangsprøver efter 9. og 10. klasse.

  Det er ikke alle niveauer som tilbydes på alle afdelinger. Se uddannelsestilbud for AVU eller kontakt en vejleder for yderligere information.

 • Får jeg deltagergebyreret tilbage på avu-fag?

  Nej,  du får ikke deltagergebyret tilbage på AVU.

 • Spørgsmål om prøver og eksamen ved hf og avu

  Praktiske forhold ved prøver og eksamen på AVU og HF

  Her kan du læse en række regler og råd om at gå til prøve på VUC-Storstrøm.

  Kommer du i tvivl om noget, så spørg din faglærer eller på kontoret.

  Orientering om prøvetidspunkt

  AVU og Hf kursister er på forhånd tilmeldt fagenes prøver, og du orienteres på holdene om datoerne for mundtlige og skriftlige eksaminer. Ved mundtlige prøver kan du ca. en uge før prøven se den forventede forberedelses- og eksaminationstid på Ludusweb. Der kan ske ændringer i tidspunktet indtil to dage før prøve, så hold øje med Ludusweb.

  De skriftlige datoer kan du få oplyst ca. et år i forvejen.

  Skal jeg til prøve?

  Du forventes at gå til prøve i de fag, der afslutter med prøve. Prøven er en del af dit uddannelsesforløb og en del af din studieaktivitet.

  Vil du ikke til prøve, skal du framelde dig prøven hos en studievejleder. Du skal være opmærksom på, at framelding eller udeblivelse fra prøve kan få betydning for din SU. Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at framelde prøve uden tab af ret til SU.

  Gentilmelding til prøve

  2-årig HF: Du har kun ret til at gå til eksamen én gang i et fag.

  HF-enkeltfag og fjernundervisning: Du kan højst tilmeldes et fag 2 gange fra 1.1.2017.

  AVU: Du kan højst tilmeldes et fag to gange, men har mulighed for gentilmelding til prøver, du har været forhindret i at deltage i.

  Særlige prøvevilkår – dispensationer

  Du kan søge dispensation til eksamen, hvis du er ordblind eller lider af en dokumenteret sygdom, der betyder, at du er ringere stillet ved eksamen end andre kursister.

  Ved mundtlige prøver kan du søge:

  Forlænget forberedelsestid (medmindre spørgsmålene er offentliggjort før prøven)

  Ret til at bruge oplæsningsprogrammer At få eksamensspørgsmål som fil (medmindre spørgsmålene er offentliggjort før prøven)

  Ved skriftlige prøver kan du søge:

  Forlænget tid til prøven Ret til at bruge oplæsnings- og ordforslagsprogrammer, fx CD-ord, ViTre og IntoWords At få opgaven på CD-rom, hvis den ikke udleveres fra Netprøver - Gælder kun HF’ere med en SPS materialebevilling

  Ansøgningsfristen er 1. november og 1. april

  Ansøgningsskema findes på VUC Storstrøms sharepoint via Canvas, eller direkte på : https://vucstorstroem.sharepoint.com/sites/ITogInformation/Eksamen/Forms/AllItems.aspx 

  Vælg ”Skemaer til dispensationsansøgning”.

  Ved andre behov for dispensation skal du snakke med din studievejleder om mulighederne.

  Dispensationer må aldrig medføre en ændring af prøvens niveau.      

  Prøveafholdelse

  Sygdom

  Sygdom i forbindelse med prøve skal meddeles til kontoret på din afdeling (ikke din lærer) klokken 8, og altid før pågældende prøve er slut.

  Der afholdes kun sygeeksamen på HF, og ikke ved de skriftlige decemberprøver.

  Hvis du ønsker at gå til sygeeksamen, skal du gøre følgende:

  • Du skal melde dig syg til kontoret mellem 8 og 8.30, og senest inden du skulle være til prøve.
  • Du skal søge læge senest på prøvedagen for at få en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal du selv betale.
  • Du skal aflevere lægerklæringen på kontoret senest tre dage efter prøven. Er dette ikke muligt grundet indlæggelse, skal du ringe til kontoret for at lave anden aftale.

  Hvis du møder til prøve på trods af sygdom, har du ikke adgang til sygeeksamen. Opstået sygdom under prøven, meddeles straks.

  Starttidspunkt

  En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når du er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

  For sent fremmøde til prøven

  Udebliver du fra, eller kommer du for sent til en prøve, har du normalt ikke krav på at aflægge prøven.

  Den prøveansvarlige kan dog, hvis det skønnes at udeblivelsen er rimeligt begrundet, give dig tilbud om at aflægge prøven, uden at prøvetiden forlænges.

  Rygning

  Der vil ikke være mulighed for at ryge under hverken skriftlige eller mundtlig eksaminer. Rygere må finde andre måder at dække et behov for nikotin, såsom diverse plastre, tyggegummi og andet.

  Mundtlig prøve

  Bemærk det tidspunkt, hvor du skal op, og mød i god tid, dvs. en eksamination før.

  Bed din faglærer orientere dig om den mundtlige prøve og gode råd om, hvordan forberedelsestiden udnyttes bedst.

  Ved prøver med 24 timers forberedelse, foregår trækning af eksamensspørgsmål dagen før eksaminationen. Trækningen foregår kl. 8 og evt. kl. 12.

  AVU Brug af internet og hjælpemidler ved mundtlig prøve

  På AVU må ”tilladte hjælpemidler” iflg. hjælpemiddeloversigten bruges (denne finder du via Canvas på Sharepointet ”IT og information” ”Eksamen” og ”Tilladte hjælpemidler til AVU prøver”) (https://vucstorstroem.sharepoint.com/sites/ITogInformation/Eksamen/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FITogInformation%2FEksamen )

  Der er kun adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder og det skal være via dit holds Canvasrum. Skal du f.eks. bruge en ordbog, skal du tilgå den via et link i Canvas.

  Anden brug af internettet er forbudt, herunder

  • selvstændig søgen på internettet,
  • hjemmesider, du har fundet inden prøven,
  • enhver kommunikation med omverdenen.

  Brug af støtteprogrammer m. oplæsning eller ordforslag (f.eks. CD-Ord, IntoWords, ViTre) er kun tilladt for kursister, der har fået dispensation.

  Det er dit ansvar, at du kun anvender tilladte hjælpemidler - er du i tvivl, så download relevant materiale til din PC før prøven.

  Skolen vil ved stikprøvekontrol kontrollere, at der kun anvendes tilladte hjælpemidler i forberedelseslokalet. Denne afbrydelse vil ikke kunne danne baggrund for en klage.

  HF Brug af internet og hjælpemidler ved mundtlig prøve

  Det er kun tilladt at medbringe 1 stk. udstyr, der kan etablere adgang til internettet – typisk den PC du vil arbejde på. Alt andet, fx telefoner og iPads, må ikke medbringes i forberedelseslokalet. Hvis du har medbragt disse, skal de opbevares af eksaminator og censor under din forberedelse.

  På HF vil undervisningsmaterialer formidlet af din lærer være tilladt, når de står på undervisnings-beskrivelsen. Dette kan også være netbaseret materiale i fx Canvas, i Class notebook samt specifikke hjemmesider.  (Har I fx læst en artikel på Wikipedia, er det denne specifikke artikel du må læse – IKKE alt det andet på Wikipedia).

  Online ordbøger er ligeledes tilladte, når de står på undervisningsbeskrivelsen.

  Dine egne noter, opgaver og rapporter har du også adgang til.

  Anden brug af internettet er forbudt, herunder

  • selvstændig søgen på internettet,
  • hjemmesider du selv har fundet, men som ikke står på undervisningsbeskrivelsen
  • enhver kommunikation med omverdenen.

  Er der materiale fra nettet, du selv har fundet inden prøven, kan du kun få adgang til det under prøven, hvis du forud for prøven downloader materialet til din PC.

  Det er dit ansvar, at du kun anvender tilladte hjælpemidler - er du i tvivl, så download relevant materiale til din PC før prøven.

  Skolen vil ved stikprøvekontrol kontrollere, at der kun anvendes tilladte hjælpemidler i forberedelseslokalet. Denne afbrydelse vil ikke kunne danne baggrund for en klage.

  Brug af støtteprogrammer med oplæsning eller ordforslag er kun tilladt for dispensater.

  Skriftlig prøve

  Mød 30 minutter før prøven begynder. Kommer du for sent til prøven kan du ikke deltage (se dog s. 4).

  Sæt dig på pladsen med dit navn og kursistnummer.

  Fjernkursister skal møde 45 minutter før, da der skal kontrolleres ID.

  Kun tilladte hjælpemidler og proviant i begrænset omfang må forefindes i prøvelokalet; Tasker o.l. må ikke stå ved siden af din plads.

  Du skal selv medbringe skriveredskaber, f.eks. kuglepen og PC samt strømforsyning og evt. høretelefoner.  Det kan være muligt at låne PC til prøven efter forudgående aftale med kontoret.

  Skal du høre musik, skal du downloade det og afspille det off-line.

  Du må kun bruge tidligere bedømt materiale ved at henvise til det som kilde. (det kunne være en stil skrevet i løbet af året, en SSO opgave mv.)

  Under prøven er det vigtigt, at du ofte foretager backup. Gem gerne dine filer under forskellige navne.

  Hvis der under prøven opstår strømsvigt, skal du arbejde videre med papir og kuglepen.

  Du må kun forlade prøvelokalet under ledsagelse af en prøvevagt.

  Det sidste kvarter af prøven må du ikke forlade din plads, heller ikke selv om du har afleveret din besvarelse.

  Hvis du forlader prøvelokalet ved prøvens afslutning, må du tage opgaven og kladden med.

  Hvis du forlader lokalet før prøvens afslutning, skal alle kladder og prøveopgaver samt din bærbare forblive i prøvelokalet til prøven er afsluttet for alle eksaminander.

  Du kan hente opgave, kladde, bærbar og telefon umiddelbart efter, at prøven er slut.

  Hvis kladden ikke afhentes umiddelbart efter prøvens afslutning, kan den ikke udleveres senere.

  Karaktererne offentliggøres på LUDUS web.

  I matematik på Hf-niveau anbefaler vi, at eksaminanderne øverst i besvarelsen af 2. delprøve angiver hvilket/hvilke programmer, de har anvendt til løsning af opgaverne.

  Ved prøver med aflevering på papir

  Hvert enkelt ark skal kunne identificeres med navn, fag, holdnummer og kursistnummer. Før du printer, skal du have tilladelse af en tilsynsførende.

  En tilsynsførende underskriver at have modtaget din opgave, førend du må gå. Gør nøje den tilsynsførende opmærksom på, hvad der er kladde, og hvad der ønskes bedømt. De ark, der skal bedømmes, skal nummereres, og det samlede antal ark og bilag skal angives i feltet hertil. Især er det vigtigt i matematik at skelne mellem ark og bilag.

  Ved prøver med aflevering i Netprøver

  Døb din fil navn, kursistnummer og hold-id.

  Ved aflevering af besvarelsen i Netprøver skal den tilsynsførende kontrollere, at Netprøver har modtaget din fil. Det er dit ansvar at kontrollere, at du uploader den rigtige fil. Herefter må du forlade prøven.

  Når du logger på www.netprøver, skal du vælge VUC- Storstrøm som institution og logge på med UNI-login.

  For at kunne aflevere i Netprøver skal du PDF’e din fil.

  Vejledning til aflevering af eksamensopgaver i Netprøver finder du på VUC Storstrøms sharepoint under Canvas, i mappen ”Om eksamen”.

  Vejledning til at PDF’e finder du på VUC Storstrøms sharepoint under Canvas: vælg ”It-vejledninger” og søg på ”PDF”

  Vi gør opmærksom på, at alle eksamensopgaver der afleveres via Netprøver, tjekkes for afskrift.

  Netprøver og overvågning af eksamensaktivitet

  Det er et krav ved eksaminer tilknyttet Netprøver.dk, at eksaminanderne anvender ”Den digitale prøvevagt” under eksaminationen. Programmet  kan inden prøven downloades fra www.netprøver.dk. Programmet kan både køre med macOS og Microsoft Windows styresystemer.

  Eksaminandens aktiviteter på computeren bliver kun overvåget fra prøven går i gang til besvarelsen afleveres. Data indsamlet via prøvevagten kan danne baggrund for at rejse anklage om snyd.

  AVU Brug af hjælpemidler og internet

  Oversigt over tilladte hjælpemidler til skriftlige og sproglige prøver på AVU kan ses i bilagene under det enkelte fag og i hjælpemiddeloversigten. (bruges (denne finder du via Canvas på Sharepointet ”IT og information” ”Eksamen” og ”Tilladte hjælpemidler til AVU prøver”) (https://vucstorstroem.sharepoint.com/sites/ITogInformation/Eksamen/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FITogInformation%2FEksamen )

  Hvis du er i tvivl så spørg din faglærer.

  Der er kun adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder og det skal være via dit holds Canvasrum. Skal du f.eks. bruge en ordbog, skal du tilgå den via et link i Canvas.

  Anden brug af internettet er forbudt, herunder

  • selvstændig søgen på internettet,
  • hjemmesider, du har fundet inden prøven
  • enhver kommunikation med omverdenen.

  Brug af støtteprogrammer med oplæsning eller ordforslag (f.eks. CD-Ord, IntoWords, ViTre) er kun tilladt for kursister, der har fået dispensation.

  Det er dit ansvar, at du kun anvender tilladte hjælpemidler - er du i tvivl, så download relevant materiale til din PC før prøven.

  HF Brug af hjælpemidler og internet ved skriftlige prøver.

  Det er kun tilladt at medbringe 1 stk. udstyr, der kan etablere adgang til internettet – typisk den PC du skal skrive på. Alt andet, fx telefoner og iPads, skal blive hjemme eller afleveres til vagten forud for prøvens start.

  Brug af støtteprogrammer med oplæsning eller ordforslag (f.eks. CD-Ord, IntoWords, ViTre) er kun tilladt for kursister, der har fået dispensation.

  På HF vil Undervisningsmaterialer formidlet af din lærer være tilladt, når de står på undervisnings-beskrivelsen. Dette kan også indbefatte netbaseret materiale i fx Canvas, I Class notebook samt hjemmesider.  (Har I fx læst en artikel på Wikipedia, er det denne specifikke artikel du må læse – IKKE alt det andet på Wikipedia).

  Netbaserede ordbøger er ligeledes tilladte, når de står på undervisningsbeskrivelsen.

  Dine egne noter, opgaver og rapporter har du også adgang til.

  Anden brug af internettet er forbudt, herunder

  • selvstændig søgen på internettet,
  • hjemmesider du selv har fundet, men som ikke står på undervisningsbeskrivelsen
  • enhver kommunikation med omverdenen.

  Er der materiale fra nettet, du selv har fundet inden prøven, kan du kun få adgang til det under prøven, hvis du forud for prøven downloader materialet til din PC.

  Adgangen til www.netprøver er naturligvis tilladt.

  Særligt ved matematik: 1. delprøve uden hjælpemidler. Du må ikke anvende PC, og eneste tilladte hjælpemiddel er formelsamlingen fra UVM.

  Snyd ved prøven

  For AVU kursister vil snyd ved prøven - eller forsøg herpå – medføre øjeblikkelig bortvisning fra prøven. Dette gælder både hvis du modtager uretmæssig hjælp, og hvis du giver uretmæssig hjælp.

  Det samme er tilfældet, hvis du anvender ikke tilladte hjælpemidler, fx mobiltelefon eller internet. Du er selv ansvarlig for IKKE at benytte internettet til snyd.

  Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Du kan herefter aflægge prøve på ny, typisk året efter.

  Enhver eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse skrive under på, at opgaven er lavet uden uretmæssig hjælp.

  Vurderes en opgave ved bedømmelsen til at indeholde snyd, kan opgaven bortdømmes, så karakteren borfalder.

  For Hfe kursister og HF2-kursister startet i 2017 eller senere vil snyd enten medføre karakteren -3 (minus 3) eller en bortvisning/bortdømmelse af karakter.

  Klager over prøven

  Evt. klager over prøveafholdelse eller karaktergivning skal være indgivet til afdelingslederen med en skriftlig begrundelse senest 14 dage efter prøvedagen eller karakteren er meddelt.

  En klage kan være rettet mod: Eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

  Til brug for en evt. klagesag kan du som klager få udleveret en kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige en kopi af din egen opgavebesvarelse.

  VUC afgør, om en evt. klagesag skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen skal være skriftlig og begrundet. Skal sagen derimod fremmes, forelægger VUC straks klagen for eksaminator og censor(er) med anmodning om en udtalelse inden for en nærmere angivet frist på normalt højst 2 uger.

  VUC Storstrøm forelægger derefter udtalelserne for klageren, der får mulighed for at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.

  VUC Storstrøm træffer herefter en afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, og som kan gå ud på:

  • Ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • Tilbud om ny prøve (omprøve) eller
  • At klageren ikke får medhold.

  Afgørelsen skal hurtigst muligt meddeles til klageren og eventuelle andre berørte eksaminander.

  Klageren skal senest 14 dage efter tilbuddet om omprøve eller ombedømmelse meddele, om klageren ønsker at gøre brug af muligheden.

  Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

  Ved retlig klage over VUC Storstrøms afgørelse (dvs. klage over procedurefejl) kan en klage indbringes for Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. Klagen skal være skriftlig og indgives til VUC inden to uger fra afgørelsens meddelelse.

  Mere information om klager kan læses i eksamensbekendtgørelsen

  Lovgrundlag

  Grundlaget for afholdelse af prøver og eksamen er Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser. Nedenfor finder du links hertil.

  Links til mere information på ministeriets hjemmeside

   

  Eksamensbekendtgørelsen: (gælder både AVU, HF-e og HF2)

  https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer

  Beskrivelse af de enkelte fag på AVU finder du her:

  https://uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/undervisning-og-fag/fag-og-laereplaner

  Tilladte hjælpemidler ved mundtlige og skriftlige prøver på avu finder du her:

  https://uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/proever-og-eksamen/information-om-proever-og-eksamen

  Beskrivelser for de enkelte fag på HF finder du her:

  https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017

  Hjælpemidler HF engelsk (fra fagkonsulenten):

  https://www.emu.dk/sites/default/files/Tilladte%20hj%C3%A6lpemidler%20ved%20skriftlige%20pr%C3%B8ver%20i%20engelsk%20marts%202018.pdf

 • Kan jeg få rabat på offentlig transport?

  Læs mere om ungdomskort på: www.ungdomskort.dk

 • Hvordan får jeg info om skema og eksamen?

  På VUC Storstrøm bruger vi to studiesystemer: Canvas og LudusWeb. Det er din pligt som studerende at holde dig orienteret.

  LudusWeb

  Her kan du se dit skema - dagens ændringer - eksamenstidspunkter og karakterer.

  Hvis dit telefonnummer står korrekt, nemlig i 'mobil'-feltet, på Ludus Web vil du modtage en sms fra din lærer eller skolen om aflysninger.

   

  Canvas

  I Canvas finder du undervisningsmateriale samt informationer.

 • Hvordan betaler jeg?

  Sådan betaler du

  Vær opmærksom på, at du først er optaget på et hold, når VUC Storstrøm har registreret din betaling.

  Betaling kan ske via vores hjemmeside:

  Vælg Hurtig adgang til -> Betaling.

  Her kan du betale med MobilPay og betalingskort.

  Via netbank:

  Du kan betale via netbank med følgende reference:

  Kortart: 01

  Kreditornr: 7982925

  Husk at skrive navn og kursistnr. for at vi kan registrere din indbetaling.

 • Kan jeg få SU?

  SU

  Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) , hvis ikke du har en afsluttet gymnasial uddannelse i forvejen. For at modtage SU skal du min have 23 timer om ugen.

  SU søges på nettet via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

  For at få adgang til minSU skal du bruge NemID

   

  Hvis du har børn

  Har du børn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsøger eller er begge forældre under uddannelse er der mulighed for at søge ekstra støtte.

  Læs mere om de gældende regler her.

   

 • Bærbar computer?

  Du skal medbringe din bærbare computer til al avu og hf undervisning.

  VUC Storstrøm forventer, at du som studerende selv medbringer egen bærbar computer. Skulle det ikke være muligt, har du som studerende,  mulighed for at låne en computer ved indbetaling af depositum efter gældende retningslinjer.

  Du skal dog betale et depositum på kr. 500,- ved udlånsperiodens start.

  Det lånte udstyr består af

  • bærbar computer
  • strømforsyning

  Du hæfter ubegrænset for den bærbare computer i udlånsperiode, herunder ved bortkomst, tyveri eller hvis udstyret på anden må lider overlast.

  Bemærk - VUC Storstrøms forsikringer dækker ikke denne computer, Du skal kontakte dit eget forsikringsselskab for at afklare dine forsikringsforhold.

  Den bærbare computer er kun til studiebrug og skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører.

   

 • Ferieplan

  Ferieplan for 2020/21

   

  Undervisningsstart 2-årig hf 1. år 11.08.2020
  Undervisningsstart 2-årig hf 2. år 12.08.2020
  Enkeltfagskursister 12.08.2020
  Efterårsferie 12.10.2020-16.10.2020
  Eksamensperiode vinter 2020

  01.12.2020-22.12.2020

  Sidste undervisningsdag efterår 22.12.2020
  Juleferielukning 23.12.2020-04.01.2021
  Undervisningsstart for alle fortsættende hold  
  Eksamensperioden vinter 2021 04.01.2021-29.01.2021
  Undervisningsstart for Dansk som andetsprog 08.01.2021
  Undervisningsstart for AVU 11.01.2021
  Undervisningsstart for HF 12.01.2021
  Vinterferie 15.02.2021-19.02.2021
  Påskeferie 29.03.2021-05.04.2021
  St. Bededag  30.04.2021
  Kr. Himmelfartsdag 13.05.2021
  2. pinsedag 24.05.2021
  Sidste undervisningsdag forår avu og hf 14.05.2021
  Eksamensperiode avu 17.05.2021-23.06.2021
  Eksamensperiode hf 20.05.2021-23.06.2021

  *Der kan ikke afvikles eksamen d. 22/5 og 5/6 2020.

Hør hvorfor Emma Elmeskov Nielsen har valgt VUC Storstrøm.