Supplerende overbygningt

Har du en HF og vil videre på universitetet?

Supplerende overbygningsforløb

Har du en hf-eksamen og vil videre på universitetet?

Supplerende overbygning er for både 2-årig hf og hf-enkeltfags studenter uden en udvidet fagpakke, som ønsker at søge ind på en universitetsuddannelse. Ligeledes kan suppleringsforløbet anvendes af elever med bestået merkantil EUX 1. del, som ikke senere har modtaget et egentligt EUX-bevis, og som ønsker optagelse på universitetet.

Den supplerende overbygning skal indeholde mindst et B- og et A-niveaufag, som skal være målrettet den specifikke uddannelse, du vil søge optagelse på.

Undervisningen er gratis, såfremt du påbegynder undervisningen senest 1. oktober, 2 år efter din gymnasiale eksamen.

For at kunne få et bevis for en supplerende overbygning skal fagene være bestået.

Med en bestået supplerende overbygning har du adgang til at søge optagelser på universitet, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav. Den supplerende overbygning giver dig ligeledes adgang til at søge optagelse på GSK (gymnasialt suppleringskursus), hvis du fortsat mangler at opfylde specifikke adgangskrav.

Er du interesseret i et supplerende overbygningsforløb, skal du kontakte en studievejleder for at få lavet et konkret tilbud. Husk at medbringe eksamenspapirer, og du skal også vide, hvilken konkret universitetsuddannelse, du ønsker at søge ind på.

Nogle tilrettelæggelser vil give mulighed for at søge SU. Flere fag på fjernundervisning er tilrettelagt til at blive afviklet på 3 måneder med start i enten september eller februar, og de vil derfor kunne give SU

Mange af fagene kan desuden tages på tilstedeværelsesfag over 1 år uden SU. Se hver enkelt afdelings uddannelsestilbud.