Du er gået ud af 9. eller 10. klasse

Søger du om optagelse på en gymnasial uddannelse, efter du har forladt grundskolen, skal du søge om optagelse inden 1. marts, hvis du ønsker at få reserveret en plads. Du skal altid søge via optagelse.dk. Hvis du opfyldte betingelserne for at have retskrav efter 9. klasse og søger om optagelse senest to år, efter du har forladt 9. klasse, kan du optages uden en optagelsesprøve. Du skal dog søge om optagelse inden 1. marts det år, hvor du ønsker optagelse.*

Hvis du opfyldte betingelserne for at have retskrav efter 10. klasse og søger om optagelse senest et år, efter du har forladt 10. klasse, kan du optages uden en optagelsesprøve. Du skal dog søge om optagelse inden 1. marts det år, hvor du ønsker optagelse.*

Hvis du ikke har retskrav på optagelse, kan du optages via en optagelsesprøve og efterfølgende samtale, hvorefter institutionen vurderer, om du kan optages på uddannelsen.

Hvis du søger om optagelse på uddannelsen til hf-eksamen (og ikke har retskrav på optagelse), vil du kunne optages på baggrund af en standardiseret vurdering, hvor institutionen vurderer dine personlige, sociale og faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

 

20.12.2019