Mulighed for ­uddannelse i ­lokalområdet

VUC Storstrøm udbyder parallelundervisning, hvor læreren underviser to hold samtidigt. Det betyder, at det er muligt at få undervisning lokalt, også selvom der eksempelvis ikke er nok elever til et klassehold på en enkelt afdeling.

Med parallelundervisning har VUC Storstrøm mulighed for at imødekomme kursisters ønsker og behov. Vi tilbyder en bred pallette af fag og sikrer derved, at den enkelte kursist kan vælge de fagområder, der er relevante for deres vej videre. Det betyder også, at du har mulighed for at kvalificere dig til videregående uddannelser i dit lokalområde, selvom du bor langt fra byen, uden at skulle bruge lang tid på transport.

Gør en forskel for hverdagen i lokalområdet
Nicholas Wollesen (29) er i gang med en udvidet fagpakke på 2-årige hf på VUC Storstrøm i Faxe for at kvalificere sig til en universitetsuddannelse. For ham gør arallelundervisningsformen en stor forskel for hans hverdag:

”Det er rigtig rart, at jeg har mulighed for at tage en udvidet fagpakke, selvom jeg bor på landet. Det skaber stor fleksibilitet i min hverdag, at jeg kan deltage i undervisningen uden at være fysisk tilstede i Nykøbing eller et andet sted, hvor det kræver længere transporttid”, fortæller han.

Nicholas bor i landsbyen Vindbyholt, der ligger cirka 8 km fra VUC Storstrøm i Faxe, hvor han har sin daglige gang.

Trives i det nære miljø
Nicholas har frem til 2016 været i Forsvaret med udsendelse til Afghanistan to gange. Han har nu en periode i sit liv, hvor han har det bedst med struktur i hverdagen, og det at omgås andre mennesker i det daglige. Han forklarer, at det for ham er en form for resocialiseringsproces, han befinder sig i efter otte år i Forsvaret. Han har derfor valgt at bosætte sig i sine forældres hus og trives på VUC Storstrøm i Faxe, hvor der er et nært studiemiljø og godt sammenhold:

”Det fede ved VUC Storstrøm i Faxe er, at man kan få mere assistance fra lærerne, hvis man yder en indsats. Jeg kan godt lide, at det er et sted med et nært studiemiljø og et godt sammenhold”, forklarer Nicholas.

Mindre transporttid og mere overskud til lektier
Nicholas Wollesen startede med parallelundervisning på sit 3. semester, hvor han nu har engelsk A sammen med et hold i Nykøbing F. Han påpeger, at det tager lidt længere tid at lære sit hold at kende, når man er i hvert sit lokale. For Nicholas er det dog en rigtig god mulighed for at få undervisning lokalt og dermed opnå ekstra overskud og tid til lektier.

Motiveret til at søge ind på universitetet
Lige nu befinder Nicholas sig godt uden for storbyen, men vil gerne tilbage til København og tage en videregående uddannelse efter sin hf-eksamen til sommer 2019. Han vil gerne læse på Københavns Universitet og har en ide om, at det bliver antropologi eller IT og Kommunikation.