2-årig hf

Du kan tage 2-årig hf i Faxe, Nykøbing F. og Næstved

Den 2-årige hf er for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse i et voksent uddannelsesmiljø. Hf-uddannelsen giver dig muligheder for at kvalificere dig til videregående uddannelser – både korte og mellemlange uddannelser og med en supplerende overbygning også til universitetsuddannelserne.

Hf uddannelsen er en gymnasial ungdomsuddannelse på 2 år, som er opdelt i fire semestre, så du gradvist får nogle resultater med dig, og opnår faglige kompetencer, som du skal bruge i det videre forløb.

Fagpakke fag (de specifikke fag for fagpakker)

Du skal kun vælge dit kreative fag, inden du starter på hf.

I starten af 2. semester vælger du den fagpakke og det valgfag, som på 2. året toner din Hf i en relevant uddannelsesretning.

Projekt- og praktikforløb har for mig skabt overblik Projekt og praktikforløb
Freja
 • Hvilke fag skal jeg til eksamen i?

  På hf skal du til eksamen i alle fag. 

   

 • Hvad er SSO?

  Kursister, som tager en hel hf, skal udarbejde en Større Skriftlige Opgave, kaldet SSO. Rapporten bedømmes af lærer og censor. SSOen skrives i dit sidste år af din uddannelse.

 • Adgangsgivende til ...

  Vælger du en "Udvidet fagpakke" eller en "Supplerende fagpakke" vil din hf også være adgangsgivende til universitetsuddannelserne.

  Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse. Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 1. juli.

  På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, som fx:

  • En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient end der kræves under kvote 1 sammen med andre kvalifikationer, som kan være:
   • Et eller flere års erhvervserfaring
   • En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter mv.

  Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.

  Adgangskortet
  Brug Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. 

  Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

  Klik her for at besøge Adgangskortet.

 • Kan jeg få SU?

  SU

  Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) på hf, hvis du ikke har en afsluttet gymnasial uddannelse i forvejen og du er studieaktiv.

  SU søges på nettet via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

  For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

   

 • Kan der gives merit?

  En elev, der optages på et gymnasialt undervisningsforløb, kan søge om at få vurderet de reelle faglige kvalifikationer, som eleven tidligere har opnået.

   

  Kontakt en studievejleder for yderligere spørgsmål.

 • Kommer jeg på studietur?

  På den 2-årige hf kan arrangeres studietur. Studieturen har både et fagligt og socialt sigte.

 • Ferieplan

  Ferieplan for 2020/21

   

  Undervisningsstart 2-årig hf 1. år 11.08.2020
  Undervisningsstart 2-årig hf 2. år 12.08.2020
  Enkeltfagskursister 12.08.2020
  Efterårsferie 12.10.2020-16.10.2020
  Eksamensperiode vinter 2020

  01.12.2020-22.12.2020

  Sidste undervisningsdag efterår 22.12.2020
  Juleferielukning 23.12.2020-04.01.2021
  Undervisningsstart for alle fortsættende hold  
  Eksamensperioden vinter 2021 04.01.2021-29.01.2021
  Undervisningsstart for Dansk som andetsprog 08.01.2021
  Undervisningsstart for AVU 11.01.2021
  Undervisningsstart for HF 12.01.2021
  Vinterferie 15.02.2021-19.02.2021
  Påskeferie 29.03.2021-05.04.2021
  St. Bededag  30.04.2021
  Kr. Himmelfartsdag 13.05.2021
  2. pinsedag 24.05.2021
  Sidste undervisningsdag forår avu og hf 14.05.2021
  Eksamensperiode avu 17.05.2021-23.06.2021
  Eksamensperiode hf 20.05.2021-23.06.2021

  *Der kan ikke afvikles eksamen d. 22/5 og 5/6 2020.