Det her kan vi arbejde videre med

Det her kan vi arbejde videre med


Bred faglighed, it og professionel kommunikation - Bo & Naboskab Sydlolland fik et intensivt tre-ugers forløb, hvor medarbejderne nåede hele vejen rundt.

Hvordan understøtter man sit arbejde med mål og handleplaner, og hvordan formulerer man sig objektivt og korrekt til en pårørende eller en myndighedsperson? Det var nogle af udfordringerne for 60 ufaglærte medarbejdere fra Bo & Naboskab i Rødbyhavn, der gennem et tre ugers intensivt kursusforløb fik suppleret deres faglighed med praktiske færdigheder i dansk, hvor kursistens iPad hele tiden er det medtænkende værktøj. Kurset var tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem VUC Storstrøm og SOSU-skolen i Nykøbing F. Efter møder med ledelsen hos Bo & Naboskab, blev der blandt andet opsat mål for deltagernes kompetenceudvikling. Det gav både et intensivt og meget givende kursus og samtidig et godt fundament at arbejde videre med, forklarer områdeleder Inge Jordan fra Bo & Naboskab Sydlolland."Kurset var lagt an på, at det skulle realisere sig til vores daglige virke, og det er vigtigt. For kan man ikke se den direkte linje til det, man laver til hverdag, så er det svært at se formålet med så mange timers undervisning", forklarer hun.Det betød et kursus, der var tilrettelagt over faglige emner som blandt andet neurorehabilitering og pædagogik, hvor deltagerne også arbejdede med konflikthåndtering gennem rollespil. To undervisere fra VUC Storstrøm bidrog undervejs med hjælp til at sætte de korrekte ord og formuleringer på dokumenthåndtering, afrapportering mv. samt brug af den Ipad, kursisterne op til kurset fik udleveret af deres arbejdsplads, og som fremover bliver et af deres vigtigste arbejdsredskaber til daglige rapporter, overlevering til kolleger, særlige hændelser mv."Vi har blandt andet arbejdet med, hvordan man opstiller et mål og evaluerer på det samt også i høj grad med skrift- og talesprog - hvordan man fx dokumenterer hændelser og skriver fagligt og korrekt. Og så har vi arbejdet meget konkret med alle de dokumenter, som ligger til grund for deltagernes arbejdsdag", forklarer Jette Fredslund fra VUC Storstrøm.Kurset var tilrettelagt i et samarbejde mellem SOSU Nykøbing F., VUC Storstrøm og Bo og naboskab Sydlolland. Kurset var tilrettelagt som et kombinationsforløb ift AMU og FVU."Uddannelsen har været gratis, og vi har kunnet udnytte vores rotationsmidler, så vi ikke har skullet belaste vores eget vikar budget. Det har betydet, at vi har kunnet sende samtlige ufaglærte medarbejdere på tre ugers kursus, det havde vi aldrig haft midler til ellers", forklarer Inge Jordan.

Det er virkelig en gevinst at lave kursus på arbejdspladsen. At deltagerne er i deres nærmiljø, giver et andet fokus og man er hele tiden tæt på ledelsen.

Anne Kristiansen, kursusplanlægger, SOSU-skolen, Nykøbing F.
Det har været en god oplevelse med stor faglighed og det fungerer rigtig godt med et treugers kursus, hvor vi kan arbejde så koncentreret.

Henriette Vinther, medarbejder Bo & Naboskab Sydlolland.