SPS

Specialpædagogisk Støtte

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Hvem kan få SPS?

Du kan søge SPS hvis du

  • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  • er tilmeldt den 2-årige hf-uddannelse, hf-enkeltfag og avu.
  • er studieaktiv

Hvad kan man få?

Støtten gives i form af undervisning og tekniske hjælpemidler, der skal kompensere for funktionsnedsættelsen. Den konkrete støtte afhænger af ansøgerens behov. Eksempelvis kan der ved ordblindhed blive bevilget it-hjælpemidler og instruktion i brugen heraf.

Sådan får man SPS

Din ansøgning om SPS skal gå gennem en studievejleder på VUC Storstrøm. Ansøgningen sendes videre til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, der vurderer, om du er berettiget til SPS