Udlån af PC

Udlån af PC

Du skal medbringe din egen bærbare computer til al avu og hf undervisning.

På VUC Storstrøm har du mulighed for at låne en bærbar PC, når du er tilmeldt til studiebrug.

Du skal dog betale et depositum på kr. 500,- ved udlånsperiodens start.

Det lånte udstyr består af

  • bærbar computer
  • strømforsyning

Du hæfter ubegrænset for den bærbare computer i udlånsperiode, herunder ved bortkomst, tyveri eller hvis udstyret på anden må lider overlast.

Bemærk - VUC Storstrøms forsikringer dækker ikke denne computer, Du skal kontakte dit eget forsikringsselskab for at afklare dine forsikringsforhold.

Den bærbare computer skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører.