IKV

Individuel kompetencevurdering

Få papir på din faglighed!

VUC Storstrøm tilbyder individuel vurdering af dine realkompetencer i alle fag på avu og hf-niveau. VUC Storstrøm kan udstede bevis for anerkendte realkompetencer. Kompetencebeviset svarer til en eksamen i det pågældende fag uden karakterfastsættelse.

Hvem kan få IVK?

Personer over 18 år kan ansøge om en individuel kompetencevurdering i forhold til et bestemt fag. VUC Storstrøm kan afslå ansøgningen, hvis de dokumenterede kompetencer ikke dækker fagets mål i tilstrækkelig grad.

Hvad er realkompetencer?

Realkompetencer er det man har lært at kunne i og udenfor det almindelige uddannelsessystem.

Realkompetencer kan f.eks. være opnået:
• i arbejdslivet, i fritiden eller gennem privat uddannelse
• gennem udlandsophold
• gennem deltagelse i foreningsliv
• som frivillig i en hjælpeorganisation
• gennem uafsluttet uddannelse
• gennem udenlandsk uddannelse

Hvordan foregår det?

En vurdering af dine realkompetencer foretages altid med udgangspunkt i målene for de konkrete fag på VUC Storstrøm. Du har selv ansvar for at dokumentere dine kompetencer (f.eks. i form af kursusbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde osv.)

Hvis dine dokumenterede kompetencer indgår i målene for det pågældende fag, iværksætter VUC Storstrøm et forløb, der afklarer dine reelle kompetencer.

I et afklaringsforløb kan indgå individuelle/kollektive samtaler, interviews, skriftlige opgaver, tests, mundtlige opgaver eller praktiske øvelser. På baggrund heraf vurderes, om der kan udstedes et kompetencebevis i faget eller evt. i delelementer af fag.

Hvad koster det?

Det er gratis at blive realkompetencevurderet.

Tilmelding

Kontakt dit lokale VUC Storstrøm for at høre mere om IKV.