Verdensmål

Fokus på FN's verdensmål

VUC Storstrøm har den 22. oktober 2020 holdt et kick off-seminar for arbejdet med FN’s Verdensmål på vores undervisningssteder.

Samtlige af VUC Storstrøms funktionsområder samt kursistgruppen var repræsenteret.

Der blev taget udgangspunkt i VUC Storstrøms udvalgte verdensmål, som er: 
Sundhed og trivsel (Verdensmål 3), Kvalitetsuddannelse (Verdensmål 4), Ansvarligt forbrug og produktion (Verdensmål 12) samt Klimaindsats (Verdensmål 13).

I workshopgrupper satte vi fokus på:

  • Hvad gør vi allerede under de fire verdensmål?  
  • Hvad vil vi gøre mere af/igangsætte?  
  • Hvordan vil vi sikre, at det kommer til at ske?  
  • Hvordan vil vi sikre, at kursisterne involveres aktivt? 

Den fremadrettede indsats

VUC Storstrøm arbejder efter en ”Whole School Approach”. Det betyder, at vi vil arbejde helhedsorienteret for at verdensmålene kan blive en del af vores kultur på VUC Storstrøm.

FN’s verdensmål skal omfatte hele organisationen – kursister, undervisere og øvrige medarbejdere. Styregruppen for VUC Storstrøms verdensmålsindsats vil nu gå i gang med at bearbejde outputtet fra kick off-seminaret og planlægge det videre arbejde.

VUC Storstrøm er udnævnt til at være UNESCO Verdensmålsskole og er medlem af Associated Schools Project Network (ASP) – som er et netværk for UNESCO Verdensmålsskoler.