VR-Netværk

Virtual Reality i undervisningen

Virtual Reality i undervisningen

VUC Storstrøm har afholdt VR-konference den 16. maj 2019, hvor der efterfølgende er blevet etableret et VR-netværk for det videre arbejde omkring udvikling af VR-materialer i undervisningen.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jesper Drachmann fra TekX i Rødovre Kommune, Iver Gaardsted fra Lernmark Horsens, Jan Stålberg fra Dataproces og Kristian Madsen fra VUC Storstrøm.

Der vil i efteråret 2019 blive afholdt en opfølgende konference, hvor formålet er, at samle netværket og udvide med forhåbentlig nye medlemmer.