Projekt­ Kompetencetil­pasning

Flere skal tage en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse


Både private og offentlige virksomheder på Sjælland og Lolland Falster har vanskeligt ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft.
Det er især svært at rekruttere medarbejdere med en uddannelse inden for det tekniske og naturvi-denskabelige område. Fx som diplomingeniør i bioteknologi, diplomingeniør i maskinteknologi, bio-analytiker, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, ernæring & sundhed, bygningskonstruktør, byggetekniker, datamatiker, have- & parkingeniør, fødevareteknolog, jordbrugsteknolog, laborant, procesteknolog og produktionsteknolog.


Rekruttering af flere studerende
Professionshøjskolen Absalon, Zealand Sjællands Erhvervsakademi, VUC Storstrøm, Nordvestsjæl-lands HF & VUC, HF & VUC KLAR og HF & VUC Roskilde er gået sammen om dette projekt, hvor vi sammen forsøger at rekruttere flere studerende blandt kursister på VUC-institutionerne, le-dige med en uudnyttet gymnasial uddannelse og beskæftigede med tilsvarende uddannelsesbag-grund, til teknisk- og naturvidenskabelige videregående uddannelser i Region Sjælland, Roskilde, Slagelse, Kalundborg, Næstved, Holbæk, Vordingborg eller Nykøbing Falster.

Rådgivning og støtte til uddannelsen
Vi kan tilbyde screening af den enkeltes interesser og muligheder, og vi leverer professionel rådgiv-ning til den rigtige uddannelse. VUC leverer undervisning i de fag, man skal have for at blive opta-get på den ønskede uddannelse, og derudover tilbyder vi i Projekt Kompetencetilpasning supple-rende faglig støtte i forbindelse med undervisningen inden for naturvidenskab i form af ekstra STEM-timer for at motivere og lette overgangen til den videregående uddannelse. Det kan fx være basale laboratorieteknikker i kemi, træning i matematiske beregninger, rapportskrivning og læsetræ-ning i naturvidenskabelige tekster. (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics)
Vi kan derudover tilbyde brobygningsforløb og mentorstøtte ved overgangen til uddannelsen enten på Absalon eller Zealand.
For yderligere oplysninger - Klik her

For yderligere oplysninger - Klik her

Fakta:

Projektperiode: 2018-2021.
Projektejer: Professionshøjskolen Absalon.
Partnere: VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF og VUC, HF & VUC KLAR, HF & VUC Roskilde samt Zealand Sjællands Erhvervsakademi.

Kontaktperson på VUC Storstrøm: Projektkoordinator Knud Erik Hansen, keh@vucstor.dk eller tlf. 30508614.

Projektet støttes med i alt godt 20.8 mio. kr. fra Region Sjælland, Vækstforum Sjælland samt Den Europæiske Socialfond.