POP-UP uddannelse

Deltagelse på Femern erhvervskonference

VUC Storstrøm deltager på Fehmarn Link Business Conference, der afholdes den 12. marts 2020 på Lalandia i Rødbyhavn

Formålet er at udbrede kendskabet til Pop-Up uddannelser og sætte fokus på konceptets store potentiale. Derudover vil der på VUC Storstrøms stand blive fortalt om vores konkrete Pop-Up aktiviteter. 

Konferencen har 600 tilmeldte deltagere fra Skandinavien og Tyskland samt fra andre europæiske lande med organisationer og virksomheder, der har interesser omkring deltagelse i anlæggelse af forbindelsen. VUC Storstrøm deltager med flere konsulenter.

Det primære fokus på konferencen er de forretningsmuligheder, der opstår i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt-tunnelen de kommende år. 

Om Pop-Up uddannelser

Pop-Up uddannelser er en on-site uddannelsesmulighed for både medarbejdere på byggepladsen og underleverandører. Konceptet bygger på en ny måde at tænke (erhvervs)uddannelser på og kombinerer digitalisering, geografisk placering og nytænkning.

Ideen bag konceptet er, at byggepladsen i kombination med områdets relevante uddannelser bliver en aktiv medspiller i udviklingen af medarbejdernes kompetencer med fokus på at løse de konstante udfordringer, der opstår i en byggefase. Konceptet tager udgangspunkt i byggepladsens iboende læringspotentialer, hvor den nyeste teknologi vil indgå.