Onboarding & Student Retention

Onboarding & Student Retention

VUC Storstrøm og partnerne ønsker at udvikle en onbarding- og fastholdelsesapp, der skal understøtte og styrke vejledningsindsatsen.

Målet er at skabe en bedre studiekultur og gennemførsel ved at sikre en bedre velkomst til uddannelsesinstitutionen og følge op med løbende trivselsmålinger.

Ved kursisternes brug af en app pg det data der genereres kan vejlederne fokusere deres indsats overfor den enkelte kursist.

Succeskriterier: At få flere til at gennemføre en uddannelse samt skabe den gode fortælling om VUC Storstrøm

Øvrige deltagere:

  • Manzavion, Frankrig.
  • Fønix, Norge.
  • NesCol, Skotland.
  • CeFU, Danmark.
  • TAKK, Finland.

Periode

1. november 2020 til 30. september 2023

Kontaktperson på VUC Storstrøm:

Projektleder Mathias Nørreslet: mtn@vucstor.dk

Udviklingschef Rasmus Kristiansen: rak@vucstor.dk