InterLab - interaktive laboratorier i naturfagene

 

InterLab - interaktive laboratorier i naturfagene

VUC Storstrøm er gået med i InterLab, som er et nyt spændende forskningsprojekt under Børne- og Undervisningsministeriet.

Projekt Interlab har til formål at afprøve og udvikle brugen af interaktive laboratorier i naturfagsundervisningen. Forskning viser nemlig, at laboratoriesimulationer i naturfagsundervisningen har en god effekt på motivation og læringsudbytte, hvis de didaktisk bruges på en måde, der understøtter de faglige mål og elevernes forskellige forudsætninger.

Projekt InterLab inddrager lærerteams, teknologiproducenter, forskere og konsulenter i et fælles, udviklende samarbejde. Gennem deltagelse i projektet vil underviserne bl.a. få mulighed for at udvikle deres naturfagdidaktiske kompetencer samt styrke deres viden om simulationers muligheder og begrænsninger.

Projektet løber frem til juni 2021.

Læs mere om projektet her: https://interaktivelaboratorier.dk/