Global­Company­Training

Unikt undervisningsmiljø for virksomheder

Global Company Training er et samarbejde mellem Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein, VUC Syd og VUC Storstrøm. Projektet kører i regi af EU-programmet Interreg i 2015 - 2018.

Formålet er, at skabe et unikt undervisningsmiljø for virksomheder i Interreg-programområdet. Det gør vi ved at samle de bedste metoder, vi har erfaringer med, og så bygge en fælles digital platform, som gør os fri af geografi, tid og rum.

I samarbejde med Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein og VUC Syd udvikler vi kompetencepakker på hf-niveau. Det er fx på områder som sprog, kulturforståelse og erhvervskultur.

Rasmus Kjær Kristiansen fra VUC Storstrøm er koordinator på projektet.