Projekter

VUC Storstrøm deltager i en række nationale- og internationale projekter.