Ofte stillede spørgsmål

AVU

 • Hvad koster AVU?

  Priser avu pr. 1. august 2019

  Fag

  Pris*

  Pris for pensionister

  og efterlønsmodtagere

  Dansk

  130 kr.

  880 kr.

  Dansk som andetsprog

  130 kr.

  880 kr.

  Engelsk

  130 kr.

  880 kr.

  Matematik

  130 kr.

  880 kr.

  Fransk

  130 kr.

  880 kr.

  Historie

  130 kr.

  880 kr.

  Naturvidenskab

  130 kr.

  880 kr.

  Samfundsfag

  130 kr.

  880 kr.

  Tysk

  130 kr.

  880 kr.

  Tilbudsfag

     

  Billedkunst

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Formidling

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Grundlæggende IT

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Idræt

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Latin

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Livsanskuelse

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Mediefag

  1300 kr..

  2.050 kr.

  Psykologi

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Pædagogik

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Religion

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Samarbejde & kommunikation

  1300 kr.

  2.050 kr.

  Selvstuderende

  Fagets pris

  pr. prøve

  Fagets pris

  pr. prøve

  * Prisen er betinget af (undtagen på selvstudie), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.

  Læs den fulde bekendtgørelse her.

  Bemærk

  Pris for AVU-fag giver ret til at følge undervisningen på op til to sammenhængende niveauer i forlængelse af hinanden.

   

   

 • Hvilke fag er der på AVU?

  Fag på AVU

  Kernefag:

  • Dansk
  • Dansk som andet sprog
  • Matematik
  • Engelsk
  • Naturvidenskab
  • Samfundsfag
  • Historie
  • Tysk
  • Fransk

  Tilbudsfag:

  • Grundlæggende it
  • Psykologi
  • Billedkunst
  • Idræt
  • Livsanskuelse
  • Formidling
  • Samarbejde og kommunikation
  • Latin

  Du kan finde lærerplaner på de enkelte AVU-fag her.

  Alle fag udbydes IKKE på alle VUC Storstrøms afdelinger.
  Kontakt dit lokale VUC Storstrøm for yderligere oplysninger

  VUC Storstrøms samlede fagudbud af AVU-fag finder du på LUDUSWeb

  Niveauer

  Følgende niveauer findes på AVU:*

  Basis
  Grundlæggende begynderundervisning, der afsluttes med en faglig dokumentation.

  G-niveau
  Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve i faget. G-niveau svarer til 9. klasse og giver adgang til erhvervsuddannelser.

  F-niveau
  Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.

  E-niveau
  Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.

  D-niveau
  Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve i faget. D-niveau giver adgang til gymnasieuddannelser bagefter. D-niveau kan efterfølgende give adgang til bl.a. erhvervsskoleuddannelserne, hf og stx.

   

  *Alle 5 niveauer findes ikke på alle fag (jf AVU-bekendtgørelsen).

  Fagelementer

  Fagudbuddet kan omfatte elementer af fag fra fagrækken. Et fagelement skal udgøre en afgrænset enhed og kan udgøre indtil halvdelen af det pågældende fags uddannelsestid.

  VUC Storstrøm skal for det enkelte fagelement udarbejde en beskrivelse af indholdet, der skal ligge inden for det pågældende fags mål. Kursisterne skal kende til indholdsbeskrivelsen.

   

  Introducerende undervisning

  VUC Storstrøm kan tilrettelægge introducerende undervisning, der giver kursister et generelt blik ind i arbejdsmetoder inden for AVU samt en introduktion til et eller flere fag for derigennem at afdække kursisternes faglige forudsætninger og dermed skabe afklaring hos kursisterne om deres uddannelsesmuligheder.

   

  Supplerende undervisning

  Har du brug for ekstra hjælp?
  Supplerende differentieret undervisning

  Som AVU-kursist på VUC Storstrøm har du mulighed for at få ekstra hjælp til dine fag. Vi kalder det supplerende, differentieret undervisning (SDU). SDU kan være en mulighed hvis du:

  • har brug for mere tid til at arbejde med svært stof
  • vil fordybe dig i et bestemt område af faget
  • vil indhente stof som du er gået glip af

  SDU planlægges i samarbejde med din lærer på baggrund af dine behov med udgangspunkt i det enkelte fags mål og kernestof.

  Kontakt din lærer eller en studievejleder og hør mere om dine muligheder for SDU. Det er gratis at deltage i SDU

   

   

 • Hvad er en AF-eksamen?

  En AF-eksamen tager 1 år og består af en række obligatoriske fag der hver afsluttes med en eksamen:

  • Dansk eller Dansk som andetsprog - FED
  • Engelsk - FED
  • Matematik - FED
  • Naturfag G
  • Et af følgende fag på G- eller D-niveau; historie, samfundsfag, tysk eller fransk.

  Bemærk det er ikke alle fag, der tilbydes på alle afdelinger.

 • Hvad er VUC Next?

   

  VUC Storstrøm i Nykøbing og Næstved tilbyder et uddannelsesforløb,hvor der er mulighed for at afslutte et AVU-forløb, der bestået sikrer dig optagelse på den 2-årige hf og tekniske erhvervsuddannelser.

  Undervisningen bærer præg af det aktive/kreative element og du vil opleve, at vi arbejder med praktiske opgaver, det kunne f.eks. være matematik i sløjdlokalet, dansk i billedkunst eller samfundsfag i byrådssalen.

  Du vil være i en klasse med en fast struktur, hvor der er fokus på trivsel og socialt samvær og derudover er der tilknyttet en vejleder til forløbet, som hjælper dig løbende, hvis du har behov for det.

   

  Dette tilbydes ikke på alle afdelinger - Se uddannelsestilbud for VUC Storstrøm - klik her

 • Hvad er dansk som andetsprog?

  Faget Dansk som andetsprog (DSA) på AVU er målrettet tosprogede og er ligestillet med faget Dansk.

  Tosprogede, der har gennemført den grundlæggende danskuddannelse, kan have behov for at forbedre deres danskfaglige færdigheder inden videre uddannelse, efteruddannelse eller beskæftigelse.

  På AVU kan du deltage i dansk som andetsprog på niveauerne Basis, G, F, E, og D.

  Her arbejder vi med kommunikation, sprog og kultur.

  Faget afsluttes med prøve på niveau G og D, der har samme værdi som folkeskolens afgangsprøver efter 9. og 10. klasse.

  Det er ikke alle niveauer som tilbydes på alle afdelinger. Se uddannelsestilbud for AVU eller kontakt en vejleder for yderligere information.

 • Kan jeg tilmelde mig (AVU), hvis jeg er under 18 år?

  Nej, ikke uden videre. Kun hvis din kommune vælger at betale det fulde beløb for undervisningen. Tal med din sagsbehandler.

 • Får jeg deltagergebyreret tilbage på avu-fag?

  Nej,  du får ikke deltagergebyret tilbage på AVU.

 • Hvad er Klar til erhvervsuddannelse?

  Klar til erhvervsuddannelse er for dig, som mangler karakterer 02 i dansk og matematik for at komme ind på en erhvervsuddannelse.

  Se kursustilbud enten på siden for dit lokale VUC Storstrøm eller en samlet side under vejledning

   

  Kursustilbud over VUC Storstrøms kursustilbud - klik her

 • Hvad er klar til ungdomsuddannelse?

  Har du planer om at tage hf-fag eller en erhvervsuddannelse efter sommerferien?


  Så er denne pakke måske, lige det du har brug for her i foråret, så du kan blive godt rustet til det videre uddannelsesforløb.

   

  Se VUC Storstrøms kursustilbud - klik her

 • Kan jeg få SU?

  SU

  Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) , hvis ikke du har en afsluttet gymnasial uddannelse i forvejen. For at modtage SU skal du min have 23 timer om ugen.

  SU søges på nettet via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

  For at få adgang til minSU skal du bruge NemID

   

  Hvis du har børn

  Har du børn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsøger eller er begge forældre under uddannelse er der mulighed for at søge ekstra støtte.

  Læs mere om de gældende regler her.

   

HF

 • Hvad koster hf-fag?

  Priser

   

  Fag

  Pris

  Pris for alderspensionister og efterlønsmodtagere*

  Billedkunst

  550 kr.

  1.300 kr.

  Biologi

  550 kr.

  1.300 kr.

  Dans

  550 kr.

  1.300 kr.

  Design og arkitektur

  550 kr.

  1.300 kr.

  Dansk

  550 kr.

  1.300 kr.

  Dramatik

  550 kr.

  1.300 kr.

  Engelsk

  550 kr.

  1.300 kr.

  Fysik

  550 kr..

  1.300 kr.

  Geografi

  550 kr.

  1.300 kr.

  Historie

  550 kr.

  1.300 kr.

  Idræt

  550 kr.

  1.300 kr.

  Kemi

  550 kr.

  1.300 kr.

  Matematik

  550 kr.

  1.300 kr.

  Mediefag

  550 kr.

  1.300 kr.

  Musik

  550 kr.

  1.300 kr.

  Psykologi

  550 kr.

  1.300 kr.

  Religion

  550 kr.

  1.300 kr.

  Samfundsfag

  550 kr.

  1.300 kr.

  Tysk

  550 kr.

  1.300 kr.

  Speciellel fag

     

  Erhvervsøkonomi

  1.400 kr.

  2.150 kr.

  Filosofi

  1.400 kr.

  2.150 kr.

  Organisation

  1.400 kr.

  2.150 kr.

  Innovation

  1.400 kr.

  2.150 kr.

  Prisen er betinget af (undtagen for selvstuderende), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.


  Det er ikke alle fag, der tilbydes på alle afdelinger.


  Refusion

  Hvis du gennemfører og består en fuld hf-eksamen, kan du få refunderet deltagerbetalingen for de fag, der indgår på beviset. Det samme er gældende, hvis du gennemfører en af hf-uddannelsespakkerne, hvor du består alle fag, dog IKKE politipakken, da den ikke er adgangsgivende til politiuddannelsen, men kvalificerer til politiets optagelsesprøve.

 • Fag og niveauer på hf

  Du kan vælge mellem følgende fag på hf:*

  Billedkunst C

  Kemi C

  Biologi C

  Kemi B

  Biologi B

  Matematik C

  Dansk A Matematik B

  Dansk C

  Matematik A

  Engelsk C

  Psykologi C

    Psykologi B

  Engelsk A

  Religion C

  Fysik C

  Religion B

  Fysik 0-B

  Samfundsfag C
  Geografi C Samfundsfag B
  Idræt C Tysk 0-B

  Idræt B

   

  *Alle VUC Storstrøms afdelinger udbyder IKKE alle fag/niveauer. De nævnte fag er kun vejledende. Kontakt dit lokale VUC Storstrøm for yderligere oplysninger om fag og niveauer eller se under kursustilbud.
  Du kan også se VUC Storstrøms samlede uddannelsestilbud på LUDUSWeb

  Yderligere information om hf-fag

  Du kan læse mere om valgfagene på hf:  UddannelsesGuiden.

  Niveauer

  På hf undervises på 3 niveauer: C, B og A.

  C-niveau:

  Gymnasialt grundniveau.

  Her starter undervisningen på det niveau, du afsluttede i folkeskolen eller helt forfra.

  B-niveau:

  Mellemniveau.

  Engelsk og historie er obligatoriske B-niveau fag.

  A-niveau:

  Højeste niveau.

  Dansk er obligatorisk A-niveau fag. Ikke alle fag fås på A-niveau.

 • Fagbeskrivelser på hf

  link her

  C-niveau

   

  Fag Læs mere om faget
  Billedkunst Klik her
  Biologi Klik her
  Dansk Klik her
  Engelsk Klik her
  Filosofi Klik her
  Fysik Klik her
  Geografi  Klik her
  Idræt
  Klik her
  Kemi Klik her
  Matematik
  Klik her
  Mediefag
  Klik her
  Psykologi  Klik her
  Religion  Klik her
  Samfundsfag  Klik her
  Tysk  Klik her

   

   B-niveau

   

  Fag Læs mere om faget
  Billedkunst Klik her
  Biologi Klik her
  Engelsk Klik her
  Historie Klik her
  Idræt Klik her
  Kemi Klik her
  Matematik Klik her
  Mediefag Klik her
  Fysik Klik her
  Psykologi  Klik her
  Samfundsfag Klik her
     

   

  A-niveau

  Fag Læs mere om faget
  Dansk Klik her
  Engelsk Klik her
  Matematik Klik her
 • Kan jeg få merit?

  Merit betyder, at du kan genbruge et fag fra en tidligere uddannelse i din hf-eksamen.

  Har du bestået enkelte eksamener eller afbrudt en uddannelse på gymnasialt niveau, bør du tage dine papirer med til vejledning, så du evt. kan få merit.

  Dokumentation for tidligere uddannelse kan du få på din tidligere uddannelsesinstitution

 • Regler for selvstuderende på hf

  At være selvstuderende betyder, at du bliver tilmeldt til eksamen i det konkrete fag.

  Du skal have en mail og mobil.

  • Til mundtlig eksamen får du faglig vejledning til at udarbejde eksamensgrundlag
  • Til skriftlig eksamen får du ikke faglig vejledning
  • Du skal betale ved tilmelding.

  Tilmelding

  Der er åbent for tilmelding til eksamen i hf-fag for selvstuderende hos studievejlederne  to gange om året med henblik på enten sommer- eller vintereksamen.

  Tilmeldingsperioderne er:

  • m.h.p. sommereksamen: 1. januar til 1. marts kl. 12.00.
  • m.h.p. vintereksamen: 15. august til 1. oktober kl. 12.00.

  Du kan tidligst kontakte din(e) faglige vejleder(e) en uge efter indbetalingen.

  Tilbagebetaling af allerede indbetalte beløb er ikke muligt efter 1. marts/1. oktober.

  Priser

  Prisen pr. fag er den samme, som hvis du modtager undervisning.

  SU

  Du kan ikke få SU.

  Regler for mundtlig eksamen

  Du får kun tildelt faglig vejledning, hvis du skal til mundtlig eksamen. Du får vejleders navn og e-mail via det Canvasfag, som du bliver tilknyttet.

  Du har ret til faglig vejledning i det omfang, der svarer til én undervisningslektion pr. fag. Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksaminationsgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om eksamen. Den faglige vejleder eksaminerer dig ved den mundtlige prøve.

  De fleste vælger at gå til eksamen i det eksamensgrundlag som den faglige vejleder har udarbejdet. Men hvis du vælger at udarbejde et selvstændigt eksamensgrundlag, skal det godkendes af din faglige vejleder.
 • Indhold i en hel hf-eksamen på hf-enkeltfag

  Enkeltfagene kan stykkes sammen til en fuld højere forberedelseseksamen. Afhængig af antallet af fag og niveauer kan din eksamen være adgangsgivende til alle videregående uddannelser. Du bestemmer selv i hvilket tempo, du vil sammenstykke din hf-eksamen.

  Du skal være opmærksom på, at nogle videregående uddannelser har særlige krav til bestemte fag og niveauer ved optagelse.

  Hf-eksamen er gratis. Tager du en hel hf-eksamen som enkeltfagsundervisning, får du deltagergebyret tilbagebetalt, når du får udstedt dit fulde bevis.

  Opbygning af en fuld højere forberedelseseksamen

  Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Biologi C
  • Geografi C
  • Kemi C
  • Historie B
  • Samfundsfag C
  • Religion C
  • Et kreativt fag

  Valgfag

  • Du skal typisk have 2 valgfag på C-niveau og 2 valgfag på B-niveau, i alt mellem 370-420 timers valgfag

  Større skriftlig opgave

  • 15 siders skriftlig opgave som gennemføres selvstændigt
  • SSO skrives i sidste eller næstsidste semester

  Eksamensprojekt

  • Projekt der omfatter 2 fag. Gennemføres selvstændigt
  • EP skrives i det sidste eller næstsidste semester

  Udvidet fagpakke

  Hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse, skal du vælge en udvidet fagpakke. Denne kræver 2-3 ekstra løft af niveau i fag. Et af disse skal være til A-niveau.

 • Hvad er eksamensprojekt?

  Kursister, som tager en hel hf på HF-enkeltfag, skal gennemføre eksamensprojektet. Eksamensprojektet består af en synopsis, som du selvstændigt skriver i 2 fag. Det afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eksamensprojektet gennemføres i det sidste år af din uddannelse.

 • Ansøgning og optagelse på hf-enkeltfag

  Du kan som udgangspunkt optages på hf-enkeltfag 1 år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende).

  Er du fortsat i 10. klasse direkte efter 9. klasse, kan du tidligst optages, 1 år efter at du er udskrevet af 10. klasse.

  Hvis du mangler 10. klasse afgangseksamen, kan du tage AVU-fag, såfremt du er over 25 år, der svarer til afgangsprøven.

  Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har spørgsmål - klik her

 • Kan jeg få deltagergebyr retur?

  En hel hf-eksamen

  Du får deltagergebyret tilbage for de fag, der figurerer på dit eksamensbevis for en fuld hf.

   

  Uddannelsespakker:

  Du får deltagerbyret tilbage, når du har bestået en uddannelsespakke - særlige regler for EUX - og politipakken.

  Spørg studievejlederen, når du tilmelder dig.

 • Kan jeg få SU?

  SU

  Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) på hf til fag og niveauer du ikke tidligere har bestået, såfremt du ikke har afsluttet en gymnasial uddannelse i forvejen.

  For at modtage SU skal du mindst have 23 timer om ugen.

  SU søges på nettet via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

  For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

  Du kan først søge SU, når du er optaget på hold - det vil sige har betalt og udfyldt "Tro og love erklæring".

   

  Hvis du har børn

  Har du børn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsøger eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.

  Læs mere om de gældende regler her.

   

  Ledig

  Er du ledig, kan du måske have andre muligheder end SU. Henvend dig til dit jobcenter for yderligere information.

 • Kan jeg læse et fag igen?

  Du kan kun tilmeldes samme fag og niveau 2 gange, gældende fra hold du går på pr. 1.1.2017 eller senere.
  Dit fag tæller som et forsøg, såfremt du ikke har afmeldt dig holdet, inden holdet begynder.

 • Kan jeg optages, når jeg har en videregående uddannelse?

  Ja, men hvis du har en videregående uddannelse, bortfalder det normale statstilskud. Det betyder, at et fag koster dig mellem 6.000 - 25.000 kr. afhængig af fagets timetal.

   

  Du kan læse en 2-årig hf-uddannelse uden beregning, på betingelse af at du ikke tidligere har afsluttet en gymnasial uddannelse.

 • Hvordan kan jeg betale?


  Sådan betaler du

  Via vores hjemmeside:

  Vælg Hurtig adgang til -> Betaling.

  Her kan du betale med MobilPay og betalingskort.

  Via netbank:

  Du kan betale via netbank med følgende reference:

  Kortart: 01

  Kreditornr: 7982925

  Husk at skrive navn og kursistnr. for at vi kan registrere din indbetaling.

   

FVU

 • Er der prøve på fvu?

  Som FVU-kursist har du mulighed for at aflægge prøve for hvert afsluttet undervisningstrin.

 • Hvad er uddannelsesmålene for FVU?

  Formålet med forberedende voksenundervisning (FVU) er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.


  Undervisningen i FVU-dansk har til formål at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at forstå, anvende og producere skrevne tekster.


  Undervisningen niveaudeles i 4 trin.

  FVU-start har til formål at få deltagernes mundtlige færdigheder op til et niveau, så de kan få udbytte af deltagelse i FVU-læsning og/eller FVU-matematik samt arbejdsmarkedsuddannelser.


  Undervisningen i FVU-matematik har til formål at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle regne- og matematikfærdigheder. Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at kunne overskue, behandle og producere matematikholdige informationer og materialer.

 • Hvordan tilmelder jeg mig til FVU?

  Før du kan blive tilmeldt undervisning skal have taget en FVU-test.

  I forbindelse med testen kan du blive tilmeldt undervisning.

  Hvis du allerede har fået lavet en test, skal du henvende dig i studievejledningen for at blive tilmeldt FVU-undervisning.

  Hvis du har bestået et FVU-trin i forvejen, kan du blive tilmeldt det næste trin hos studievejledningen.

 • Tæller FVU med i SU-timetallet?

  Ja, men kun hvis du er 18 år eller 19 år og er tilmeldt mindst ét AVU-fag sammen med FVU. 

 • Er det gratis at gå til FVU?

  Ja, hvis du tilmelder dig som privatperson. 
  Hvis du er tilknyttet et jobcenter, skal der laves en betalingsaftale mellem VUC Storstrøm og dit jobcenter. 

 • Hvad kan jeg bruge FVU matematik trin 2 til?

  Du kan søge ind på alle EUD-uddannelser med en bestået FVU trin 2 i matematik. Dette svarer til mindst 2.0 i gennemsnitskarakter til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. 

  Forhør dig dog altid på den konkrete erhvervsuddannelse. 

 • Hvad kan jeg bruge FVU trin 4 i dansk til?

  Du kan søge ind på alle EUD-uddannelser med en bestået FVU trin 4 i dansk. Det svarer til mindst 2.0 i gennemsnitskarakter til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. 

  Forhør dig dog altid på den konkrete erhvervsuddannelse. 

 • Hvilke trin i FVU dansk skal jeg bruge for at søge dansk statsborgerskab?

  Her skal du bruge en bestået FVU prøve i dansk trin 4.

 • Optagelseskrav

  Du skal være fyldt 18 år og vi skal vurdere, om FVU er det rette tilbud til dig.

 • Kan jeg få økonomisk støtte til FVU, når jeg er i arbejde?

  Som faglært kan du også få voksenuddannelsesstøtte til FVU. Hvert år er det muligt for 3.000 faglærte personer at få voksenuddannelsesstøtte til FVU. Det sker efter først til mølle princippet.

  Du kan få støtte til FVU i 18 uger på heltid. Du har også mulighed for at tage FVU på deltid, men så skal du mindst have tre timers undervisning om ugen.

  Hvis du får fuld løn, mens du går til undervisning, kan SVU udbetales til arbejdsgiveren.

  Få mere at vide om SVU på svu.dk eller på din uddannelsesinstitution.

 • Prøver i FVU-læsning og FVU-matematik


  I forbindelse med afholdelsen af prøver på VUC Storstrøm har vi udarbejdet denne folder, som gerne skulle være et nyttigt redskab for dig i prøveperioden. Folderen indeholder en række regler, råd og vink, som du skal være opmærksom på. Kommer du i tvivl om noget, så spørg din faglærer eller på kontoret.
  Generelt.
  Grundlaget for afholdelse af prøver og eksamen er Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Bagest i hæftet finder du link til eksamensbekendtgørelsen og til øvrige eksamensrelevante sider.

  Orientering om prøvetidspunkt
  Din underviser orienterer dig om tilmeldingsfristen til prøverne, samt hvornår og hvor prøven afholdes (Du kan selv se det i LudusWEB – når du er tilmeldt prøven).

  Skal jeg til prøve?
  Undervisningen i FVU-læsning og FVU-matematik fører frem mod en skriftlig prøve. Det er frivilligt at deltage i prøven. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

  Særlige prøvevilkår - dispensationer
  Du kan søge dispensation til forlænget skrivetid til skriftlig eksamen hvis du er ordblind eller lider af en dokumenteret sygdom, der betyder, at du er ringere stillet ved eksamen end øvrige kursister.

  Ansøgningsskema findes på Canvas via genvejen til ”IT og Information” under ”Eksamen”.

  Ansøgningsfristen er en måned før forventet prøve.

  Prøveafholdelse

  Sygdom
  Sygdom i forbindelse med prøve skal meddeles til VUC Storstrøms kontor straks fra morgenstunden.

  Starttidspunkt
  En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når du er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

  For sent fremmøde til prøven
  Udebliver du fra eller kommer du for sent til en prøve, har du normalt ikke krav på at aflægge prøven.
  Den prøveansvarlige kan dog, hvis det skønnes at udeblivelsen er rimeligt begrundet, give dig tilbud om at aflægge prøven på et senere tidspunkt.
  Kommer du for sent, og hvis det anses for udelukket, at du kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis den prøveansvarlige leder skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan du dog få tilladelse til at deltage. Prøvetiden forlænges normalt ikke. Den prøveansvarlige leder kan dog i særlige tilfælde bestemme, at prøvetiden forlænges.

  Snyd ved prøven
  Snyd ved prøven - eller forsøg herpå - vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra prøven. Det samme er tilfældet, hvis der anvendes ikke tilladt brug af eksempelvis mobiltelefon eller internettet. Du er selv ansvarlig for IKKE at benytte internettet til snyd.
  Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Du kan herefter aflægge prøve på ny, næste gang skolen tilbyder en prøve.
  Enhver eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse ved sin underskrift bekræfte, at opgaven er lavet uden uretmæssig hjælp.
  Generelt om prøverne
  o    Alle skriveredskaber må anvendes, men det anbefales at bruge blyant, så der nemt kan ændres i besvarelsen.
  o    Det er ikke tilladt at tage opgaver eller notatpapir med hjem efter prøven.
  o    Det er ikke tilladt at gå på internettet, (med undtagelse af www.ordnet.dk) eller på nogen måde at kommunikere med andre. Aflever din telefon til vagten, hvis ikke du skal bruge app DDO (ordnet.dk) eller høre musik.
  o    I pausen må du gerne forlade lokalet med henblik på fx at trække frist luft.
  o    De sidste 15 minutter af prøven må du ikke forlade din plads.
  o    Du må ikke forlade din plads, før vagten har skrevet under på din opgave.
  o    Telefonen skal hele tiden være synlig for vagten, og vagten kan til hver en tid kontrollere den.
  o    Det er tilladt at høre musik, hvis der på forhånd er lavet en playliste. Du kan til hver en tid blive bedt om at skrue ned eller slukke helt.

  Prøvetiden

  FVU-læsning trin 1
  Prøvetiden er i alt 1 time og 45 minutter fordelt således:
  •    45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1
  •    15 minutters pause
  •    45 minutter til besvarelse af opgavesæt 2.

  FVU-læsning trin 2, trin 3 og trin 4:
  Prøvetiden er i alt 2 timer og 15 minutter fordelt således:
  •    45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1
  •    15 minutters pause
  •    1 time og 15 minutter til besvarelse af opgavesæt 2

  FVU -matematik trin 1
  •    Prøvetiden er i alt 1 time og 30 minutter (uden pause)

  FVU -matematik trin 2
  •    Prøvetiden er i alt 2 timer (uden pause)


  Tilladte hjælpemidler

  FVU-læsning

  På alle trin
  •    skal opgave 1 besvares uden hjælpemidler.
  •    kan der ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen– trykte eller elektroniske, samt www.ordnet.dk. eller DDO som app, og som stilles til rådighed ved prøven af uddannelsesinstitutionen.
  •    Det er tilladt at bruge pc med tekstbehandling. 

  FVU-matematik

  Det er tilladt at bruge alle hjælpemidler.

  Links til mere information på ministeriets hjemmeside:

  Eksamensbekendtgørelsen:
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722  
  Beskrivelser af de enkelte fag på FVU findes i bekendtgørelsen under de enkelte
  fag og niveauer:
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205753

 • Hvordan tilmelder jeg mig FVU-start

  Hvis du gerne vil tilmeldes FVU-start, skal du til en helhedsvurdering hos en studievejleder. Bestil tid her

Fjernundervisning

 • Hvad er Laboratoriekurser?

  Laboratoriekurser i biologi, geografi, fysik og kemi finder sted på en af VUC’s afdelinger. Datoer og tidspunkter for laboratoriekurser offentliggøres i faget i Canvas. Laboratoriekurser er obligatoriske og skal gennemføres, og rapporterne skal godkendes, før du kan gå til eksamen.   

 • Computerkrav
  • Du skal have en computer med webkamera og en god internetforbindelse
  • Du skal have en e-mail-adresse
  • Du skal medbringe computer til eksamenerne

   
  For at følge fjernundervisning er det desuden et krav, at du er en rimelig erfaren bruger af IT.

 • Hvad er LudusWeb?
  • LudusWeb er der, dine eksamensdatoer offentliggøres
  • LudusWeb er der, du ser dine eksamenskarakterer, når de er afgivet
  • LudusWeb er der, du vedligeholder dine kontaktoplysninger
 • Hvad er Canvas?
  • Canvas er rammen for al læring og kommunikation i fjernundervisning
  • Canvas er en e-læringsplatform, hvor du finder materiale og opgaver til dit fag, og hvor du afleverer dine opgaver og modtager vejledning og respons fra din lærer.

   

 • Eksamen?

  Du skal til eksamen i alle fag. Eksamen er den samme på fjernundervisning som på tilstedeværelseshold og vil finde sted på en af VUC Storstrøms afdelinger. Du har et eksamensforsøg pr. tilmelding, og du bliver automatisk tilmeldt den relevante eksamenstermin, når du bliver optaget på holdet. Du skal medbringe billedlegitimation til skriftlig og mundtlig eksamen - f.eks. pas, kørekort eller studiekort.

  Der afholdes eksamen i:

  • December/januar (vintereksamen)
  • Maj/juni (sommereksamen)
  • August (sygeeksamen)
 • Adgangskrav til fjernundervisning?

  Optagelseskrav til AVU-fag

  Du kan optages på AVU-fag, hvis du er fyldt 18 år.

  Optagelseskrav på hf-enkeltfag

  Du kan optages på HF enkeltfag 1 år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Er du i 10. klasse direkte fra 9. klasse, kan du optages 1 år efter, at du har afsluttet 10. klasse.

  Individuel vurdering

  Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du blive optaget efter en individuel vurdering af dine kompetencer. Kontakt en studievejleder.

 • Hvordan sammenstykkes en fuld hf-eksamen?

  Enkeltfagene kan stykkes sammen til en fuld højere forberedelseseksamen. Afhængig af antallet af fag og niveauer kan din eksamen være adgangsgivende til alle videregående uddannelser. Du bestemmer selv i hvilket tempo, du vil sammenstykke din hf-eksamen.

  Du skal være opmærksom på, at nogle videregående uddannelser har særlige krav til bestemte fag og niveauer ved optagelse.

  Hf-eksamen er gratis. Tager du en hel hf-eksamen som enkeltfagsundervisning, får du deltagergebyret tilbagebetalt, når du får udstedt dit fulde bevis.

 • Hvad er en hf-eksamen adgangsgivende til?

  En hf-eksamen er adgangsgivende til korte og mellemlange videregående uddannelser.

  Vælger du en "Udvidet fagpakke" eller en "Supplerende fagpakke" vil din hf også være adgangsgivende til universitetsuddannelserne.

  Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse. Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 1. juli.

  På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, som fx:

  • En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient end der kræves under kvote 1 sammen med andre kvalifikationer, som kan være:
   • Et eller flere års erhvervserfaring
   • En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter mv.

  Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.

  Adgangskortet
  Brug Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. 

  Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

  Klik her for at besøge Adgangskortet.

 • Kan jeg få merit?

  Merit betyder, at du kan genbruge et fag fra en tidligere uddannelse i din hf-eksamen.

  Har du bestået enkelte eksamener eller afbrudt en uddannelse på gymnasialt niveau, bør du tage dine papirer med til vejledning, så du evt. kan få merit.

  Dokumentation for tidligere uddannelse kan du få på din tidligere uddannelsesinstitution.

 • Kan jeg læse et fag igen?

  Du kan kun tilmeldes samme fag og niveau 2 gange, gældende fra hold du går på pr. 1.1.2017 eller senere.
  Dit fag tæller som et forsøg, såfremt du ikke har afmeldt dig holdet, inden holdet begynder.

 • Selvstuderende

  At være selvstuderende betyder, at du bliver tilmeldt til eksamen i det konkrete fag.

  Du skal have en mail og mobil.

  • Til mundtlig eksamen får du faglig vejledning til at udarbejde eksamensgrundlag
  • Til skriftlig eksamen får du ikke faglig vejledning
  • Du skal betale ved tilmelding.

  Tilmelding

  Der er åbent for tilmelding til eksamen i hf-fag for selvstuderende hos studievejlederne to gange om året med henblik på enten sommer- eller vintereksamen.

  Tilmeldingsperioderne er:

  • m.h.p. sommereksamen: 1. januar til 1. marts kl. 12.00.
  • m.h.p. vintereksamen: 15. august til 1. oktober kl. 12.00.

  Du kan tidligst kontakte din(e) faglige vejleder(e) en uge efter indbetalingen.

  Tilbagebetaling af allerede indbetalte beløb er ikke muligt efter 1. marts/1. oktober.

  Priser

  Prisen pr. fag er den samme, som hvis du modtager undervisning.

  SU

  Du kan ikke få SU.

  Regler for mundtlig eksamen

  Du får kun tildelt faglig vejledning, hvis du skal til mundtlig eksamen. Du får vejleders navn og e-mail via det Canvasfag, som du bliver tilknyttet.

  Du har ret til faglig vejledning i det omfang, der svarer til én undervisningslektion pr. fag. Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksaminationsgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om eksamen. Den faglige vejleder eksaminerer dig ved den mundtlige prøve.

  De fleste vælger at gå til eksamen i det eksamensgrundlag som den faglige vejleder har udarbejdet. Men hvis du vælger at udarbejde et selvstændigt eksamensgrundlag, skal det godkendes af din faglige vejleder.

 • Hvad er eksamensprojekt?

  Kursister, som tager en hel hf på HF-enkeltfag, skal gennemføre eksamensprojektet. Eksamensprojektet består af en synopsis, som du selvstændigt skriver i 2 fag. Det afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eksamensprojektet gennemføres i det sidste år af din uddannelse

 • Hvad er SSO?

  Kursister, som tager en hel hf, skal udarbejde en Større Skriftlige Opgave, kaldet SSO. Rapporten bedømmes af lærer og censor. SSOen skrives i dit sidste år af din uddannelse.

Praktiske oplysninger

 • Hvordan betaler jeg?

  Sådan betaler du

  Vær opmærksom på, at du først er optaget på et hold, når VUC Storstrøm har registreret din betaling.

  Betaling kan ske via vores hjemmeside:

  Vælg Hurtig adgang til -> Betaling.

  Her kan du betale med MobilPay og betalingskort.

  Via netbank:

  Du kan betale via netbank med følgende reference:

  Kortart: 01

  Kreditornr: 7982925

  Husk at skrive navn og kursistnr. for at vi kan registrere din indbetaling.

 • Spørgsmål om prøver og eksamen ved hf og avu

  Praktiske forhold ved prøver og eksamen på AVU og HF

  Her kan du læse en række regler og råd om at gå til prøve på VUC-Storstrøm.

  Kommer du i tvivl om noget, så spørg din faglærer eller på kontoret.

  Orientering om prøvetidspunkt

  AVU og Hf kursister er på forhånd tilmeldt fagenes prøver, og du orienteres på holdene om datoerne for mundtlige og skriftlige eksaminer. Ved mundtlige prøver kan du ca. en uge før prøven se den forventede forberedelses- og eksaminationstid på Ludusweb. Der kan ske ændringer i tidspunktet indtil to dage før prøve, så hold øje med Ludusweb.

  De skriftlige datoer kan du få oplyst ca. et år i forvejen.

  Skal jeg til prøve?

  Du forventes at gå til prøve i de fag, der afslutter med prøve. Prøven er en del af dit uddannelsesforløb og en del af din studieaktivitet.

  Vil du ikke til prøve, skal du framelde dig prøven hos en studievejleder. Du skal være opmærksom på, at framelding eller udeblivelse fra prøve kan få betydning for din SU. Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at framelde prøve uden tab af ret til SU.

  Gentilmelding til prøve

  2-årig HF: Du har kun ret til at gå til eksamen én gang i et fag.

  HF-enkeltfag og fjernundervisning: Du kan højst tilmeldes et fag 2 gange fra 1.1.2017.

  AVU: Du kan højst tilmeldes et fag to gange, men har mulighed for gentilmelding til prøver, du har været forhindret i at deltage i.

  Særlige prøvevilkår – dispensationer

  Du kan søge dispensation til eksamen, hvis du er ordblind eller lider af en dokumenteret sygdom, der betyder, at du er ringere stillet ved eksamen end andre kursister.

  Ved mundtlige prøver kan du søge:

  Forlænget forberedelsestid (medmindre spørgsmålene er offentliggjort før prøven)

  Ret til at bruge oplæsningsprogrammer At få eksamensspørgsmål som fil (medmindre spørgsmålene er offentliggjort før prøven)

  Ved skriftlige prøver kan du søge:

  Forlænget tid til prøven Ret til at bruge oplæsnings- og ordforslagsprogrammer, fx CD-ord, ViTre og IntoWords At få opgaven på CD-rom, hvis den ikke udleveres fra Netprøver - Gælder kun HF’ere med en SPS materialebevilling

  Ansøgningsfristen er 1. november og 1. april

  Ansøgningsskema findes på VUC Storstrøms sharepoint via Canvas, eller direkte på : https://vucstorstroem.sharepoint.com/sites/ITogInformation/Eksamen/Forms/AllItems.aspx 

  Vælg ”Skemaer til dispensationsansøgning”.

  Ved andre behov for dispensation skal du snakke med din studievejleder om mulighederne.

  Dispensationer må aldrig medføre en ændring af prøvens niveau.      

  Prøveafholdelse

  Sygdom

  Sygdom i forbindelse med prøve skal meddeles til kontoret på din afdeling (ikke din lærer) klokken 8, og altid før pågældende prøve er slut.

  Der afholdes kun sygeeksamen på HF, og ikke ved de skriftlige decemberprøver.

  Hvis du ønsker at gå til sygeeksamen, skal du gøre følgende:

  • Du skal melde dig syg til kontoret mellem 8 og 8.30, og senest inden du skulle være til prøve.
  • Du skal søge læge senest på prøvedagen for at få en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal du selv betale.
  • Du skal aflevere lægerklæringen på kontoret senest tre dage efter prøven. Er dette ikke muligt grundet indlæggelse, skal du ringe til kontoret for at lave anden aftale.

  Hvis du møder til prøve på trods af sygdom, har du ikke adgang til sygeeksamen. Opstået sygdom under prøven, meddeles straks.

  Starttidspunkt

  En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når du er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

  For sent fremmøde til prøven

  Udebliver du fra, eller kommer du for sent til en prøve, har du normalt ikke krav på at aflægge prøven.

  Den prøveansvarlige kan dog, hvis det skønnes at udeblivelsen er rimeligt begrundet, give dig tilbud om at aflægge prøven, uden at prøvetiden forlænges.

  Rygning

  Der vil ikke være mulighed for at ryge under hverken skriftlige eller mundtlig eksaminer. Rygere må finde andre måder at dække et behov for nikotin, såsom diverse plastre, tyggegummi og andet.

  Mundtlig prøve

  Bemærk det tidspunkt, hvor du skal op, og mød i god tid, dvs. en eksamination før.

  Bed din faglærer orientere dig om den mundtlige prøve og gode råd om, hvordan forberedelsestiden udnyttes bedst.

  Ved prøver med 24 timers forberedelse, foregår trækning af eksamensspørgsmål dagen før eksaminationen. Trækningen foregår kl. 8 og evt. kl. 12.

  AVU Brug af internet og hjælpemidler ved mundtlig prøve

  På AVU må ”tilladte hjælpemidler” iflg. hjælpemiddeloversigten bruges (denne finder du via Canvas på Sharepointet ”IT og information” ”Eksamen” og ”Tilladte hjælpemidler til AVU prøver”) (https://vucstorstroem.sharepoint.com/sites/ITogInformation/Eksamen/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FITogInformation%2FEksamen )

  Der er kun adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder og det skal være via dit holds Canvasrum. Skal du f.eks. bruge en ordbog, skal du tilgå den via et link i Canvas.

  Anden brug af internettet er forbudt, herunder

  • selvstændig søgen på internettet,
  • hjemmesider, du har fundet inden prøven,
  • enhver kommunikation med omverdenen.

  Brug af støtteprogrammer m. oplæsning eller ordforslag (f.eks. CD-Ord, IntoWords, ViTre) er kun tilladt for kursister, der har fået dispensation.

  Det er dit ansvar, at du kun anvender tilladte hjælpemidler - er du i tvivl, så download relevant materiale til din PC før prøven.

  Skolen vil ved stikprøvekontrol kontrollere, at der kun anvendes tilladte hjælpemidler i forberedelseslokalet. Denne afbrydelse vil ikke kunne danne baggrund for en klage.

  HF Brug af internet og hjælpemidler ved mundtlig prøve

  Det er kun tilladt at medbringe 1 stk. udstyr, der kan etablere adgang til internettet – typisk den PC du vil arbejde på. Alt andet, fx telefoner og iPads, må ikke medbringes i forberedelseslokalet. Hvis du har medbragt disse, skal de opbevares af eksaminator og censor under din forberedelse.

  På HF vil undervisningsmaterialer formidlet af din lærer være tilladt, når de står på undervisnings-beskrivelsen. Dette kan også være netbaseret materiale i fx Canvas, i Class notebook samt specifikke hjemmesider.  (Har I fx læst en artikel på Wikipedia, er det denne specifikke artikel du må læse – IKKE alt det andet på Wikipedia).

  Online ordbøger er ligeledes tilladte, når de står på undervisningsbeskrivelsen.

  Dine egne noter, opgaver og rapporter har du også adgang til.

  Anden brug af internettet er forbudt, herunder

  • selvstændig søgen på internettet,
  • hjemmesider du selv har fundet, men som ikke står på undervisningsbeskrivelsen
  • enhver kommunikation med omverdenen.

  Er der materiale fra nettet, du selv har fundet inden prøven, kan du kun få adgang til det under prøven, hvis du forud for prøven downloader materialet til din PC.

  Det er dit ansvar, at du kun anvender tilladte hjælpemidler - er du i tvivl, så download relevant materiale til din PC før prøven.

  Skolen vil ved stikprøvekontrol kontrollere, at der kun anvendes tilladte hjælpemidler i forberedelseslokalet. Denne afbrydelse vil ikke kunne danne baggrund for en klage.

  Brug af støtteprogrammer med oplæsning eller ordforslag er kun tilladt for dispensater.

  Skriftlig prøve

  Mød 30 minutter før prøven begynder. Kommer du for sent til prøven kan du ikke deltage (se dog s. 4).

  Sæt dig på pladsen med dit navn og kursistnummer.

  Fjernkursister skal møde 45 minutter før, da der skal kontrolleres ID.

  Kun tilladte hjælpemidler og proviant i begrænset omfang må forefindes i prøvelokalet; Tasker o.l. må ikke stå ved siden af din plads.

  Du skal selv medbringe skriveredskaber, f.eks. kuglepen og PC samt strømforsyning og evt. høretelefoner.  Det kan være muligt at låne PC til prøven efter forudgående aftale med kontoret.

  Skal du høre musik, skal du downloade det og afspille det off-line.

  Du må kun bruge tidligere bedømt materiale ved at henvise til det som kilde. (det kunne være en stil skrevet i løbet af året, en SSO opgave mv.)

  Under prøven er det vigtigt, at du ofte foretager backup. Gem gerne dine filer under forskellige navne.

  Hvis der under prøven opstår strømsvigt, skal du arbejde videre med papir og kuglepen.

  Du må kun forlade prøvelokalet under ledsagelse af en prøvevagt.

  Det sidste kvarter af prøven må du ikke forlade din plads, heller ikke selv om du har afleveret din besvarelse.

  Hvis du forlader prøvelokalet ved prøvens afslutning, må du tage opgaven og kladden med.

  Hvis du forlader lokalet før prøvens afslutning, skal alle kladder og prøveopgaver samt din bærbare forblive i prøvelokalet til prøven er afsluttet for alle eksaminander.

  Du kan hente opgave, kladde, bærbar og telefon umiddelbart efter, at prøven er slut.

  Hvis kladden ikke afhentes umiddelbart efter prøvens afslutning, kan den ikke udleveres senere.

  Karaktererne offentliggøres på LUDUS web.

  I matematik på Hf-niveau anbefaler vi, at eksaminanderne øverst i besvarelsen af 2. delprøve angiver hvilket/hvilke programmer, de har anvendt til løsning af opgaverne.

  Ved prøver med aflevering på papir

  Hvert enkelt ark skal kunne identificeres med navn, fag, holdnummer og kursistnummer. Før du printer, skal du have tilladelse af en tilsynsførende.

  En tilsynsførende underskriver at have modtaget din opgave, førend du må gå. Gør nøje den tilsynsførende opmærksom på, hvad der er kladde, og hvad der ønskes bedømt. De ark, der skal bedømmes, skal nummereres, og det samlede antal ark og bilag skal angives i feltet hertil. Især er det vigtigt i matematik at skelne mellem ark og bilag.

  Ved prøver med aflevering i Netprøver

  Døb din fil navn, kursistnummer og hold-id.

  Ved aflevering af besvarelsen i Netprøver skal den tilsynsførende kontrollere, at Netprøver har modtaget din fil. Det er dit ansvar at kontrollere, at du uploader den rigtige fil. Herefter må du forlade prøven.

  Når du logger på www.netprøver, skal du vælge VUC- Storstrøm som institution og logge på med UNI-login.

  For at kunne aflevere i Netprøver skal du PDF’e din fil.

  Vejledning til aflevering af eksamensopgaver i Netprøver finder du på VUC Storstrøms sharepoint under Canvas, i mappen ”Om eksamen”.

  Vejledning til at PDF’e finder du på VUC Storstrøms sharepoint under Canvas: vælg ”It-vejledninger” og søg på ”PDF”

  Vi gør opmærksom på, at alle eksamensopgaver der afleveres via Netprøver, tjekkes for afskrift.

  Netprøver og overvågning af eksamensaktivitet

  Det er et krav ved eksaminer tilknyttet Netprøver.dk, at eksaminanderne anvender ”Den digitale prøvevagt” under eksaminationen. Programmet  kan inden prøven downloades fra www.netprøver.dk. Programmet kan både køre med macOS og Microsoft Windows styresystemer.

  Eksaminandens aktiviteter på computeren bliver kun overvåget fra prøven går i gang til besvarelsen afleveres. Data indsamlet via prøvevagten kan danne baggrund for at rejse anklage om snyd.

  AVU Brug af hjælpemidler og internet

  Oversigt over tilladte hjælpemidler til skriftlige og sproglige prøver på AVU kan ses i bilagene under det enkelte fag og i hjælpemiddeloversigten. (bruges (denne finder du via Canvas på Sharepointet ”IT og information” ”Eksamen” og ”Tilladte hjælpemidler til AVU prøver”) (https://vucstorstroem.sharepoint.com/sites/ITogInformation/Eksamen/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FITogInformation%2FEksamen )

  Hvis du er i tvivl så spørg din faglærer.

  Der er kun adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder og det skal være via dit holds Canvasrum. Skal du f.eks. bruge en ordbog, skal du tilgå den via et link i Canvas.

  Anden brug af internettet er forbudt, herunder

  • selvstændig søgen på internettet,
  • hjemmesider, du har fundet inden prøven
  • enhver kommunikation med omverdenen.

  Brug af støtteprogrammer med oplæsning eller ordforslag (f.eks. CD-Ord, IntoWords, ViTre) er kun tilladt for kursister, der har fået dispensation.

  Det er dit ansvar, at du kun anvender tilladte hjælpemidler - er du i tvivl, så download relevant materiale til din PC før prøven.

  HF Brug af hjælpemidler og internet ved skriftlige prøver.

  Det er kun tilladt at medbringe 1 stk. udstyr, der kan etablere adgang til internettet – typisk den PC du skal skrive på. Alt andet, fx telefoner og iPads, skal blive hjemme eller afleveres til vagten forud for prøvens start.

  Brug af støtteprogrammer med oplæsning eller ordforslag (f.eks. CD-Ord, IntoWords, ViTre) er kun tilladt for kursister, der har fået dispensation.

  På HF vil Undervisningsmaterialer formidlet af din lærer være tilladt, når de står på undervisnings-beskrivelsen. Dette kan også indbefatte netbaseret materiale i fx Canvas, I Class notebook samt hjemmesider.  (Har I fx læst en artikel på Wikipedia, er det denne specifikke artikel du må læse – IKKE alt det andet på Wikipedia).

  Netbaserede ordbøger er ligeledes tilladte, når de står på undervisningsbeskrivelsen.

  Dine egne noter, opgaver og rapporter har du også adgang til.

  Anden brug af internettet er forbudt, herunder

  • selvstændig søgen på internettet,
  • hjemmesider du selv har fundet, men som ikke står på undervisningsbeskrivelsen
  • enhver kommunikation med omverdenen.

  Er der materiale fra nettet, du selv har fundet inden prøven, kan du kun få adgang til det under prøven, hvis du forud for prøven downloader materialet til din PC.

  Adgangen til www.netprøver er naturligvis tilladt.

  Særligt ved matematik: 1. delprøve uden hjælpemidler. Du må ikke anvende PC, og eneste tilladte hjælpemiddel er formelsamlingen fra UVM.

  Snyd ved prøven

  For AVU kursister vil snyd ved prøven - eller forsøg herpå – medføre øjeblikkelig bortvisning fra prøven. Dette gælder både hvis du modtager uretmæssig hjælp, og hvis du giver uretmæssig hjælp.

  Det samme er tilfældet, hvis du anvender ikke tilladte hjælpemidler, fx mobiltelefon eller internet. Du er selv ansvarlig for IKKE at benytte internettet til snyd.

  Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Du kan herefter aflægge prøve på ny, typisk året efter.

  Enhver eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse skrive under på, at opgaven er lavet uden uretmæssig hjælp.

  Vurderes en opgave ved bedømmelsen til at indeholde snyd, kan opgaven bortdømmes, så karakteren borfalder.

  For Hfe kursister og HF2-kursister startet i 2017 eller senere vil snyd enten medføre karakteren -3 (minus 3) eller en bortvisning/bortdømmelse af karakter.

  Klager over prøven

  Evt. klager over prøveafholdelse eller karaktergivning skal være indgivet til afdelingslederen med en skriftlig begrundelse senest 14 dage efter prøvedagen eller karakteren er meddelt.

  En klage kan være rettet mod: Eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

  Til brug for en evt. klagesag kan du som klager få udleveret en kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige en kopi af din egen opgavebesvarelse.

  VUC afgør, om en evt. klagesag skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen skal være skriftlig og begrundet. Skal sagen derimod fremmes, forelægger VUC straks klagen for eksaminator og censor(er) med anmodning om en udtalelse inden for en nærmere angivet frist på normalt højst 2 uger.

  VUC Storstrøm forelægger derefter udtalelserne for klageren, der får mulighed for at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.

  VUC Storstrøm træffer herefter en afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, og som kan gå ud på:

  • Ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • Tilbud om ny prøve (omprøve) eller
  • At klageren ikke får medhold.

  Afgørelsen skal hurtigst muligt meddeles til klageren og eventuelle andre berørte eksaminander.

  Klageren skal senest 14 dage efter tilbuddet om omprøve eller ombedømmelse meddele, om klageren ønsker at gøre brug af muligheden.

  Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

  Ved retlig klage over VUC Storstrøms afgørelse (dvs. klage over procedurefejl) kan en klage indbringes for Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. Klagen skal være skriftlig og indgives til VUC inden to uger fra afgørelsens meddelelse.

  Mere information om klager kan læses i eksamensbekendtgørelsen

  Lovgrundlag

  Grundlaget for afholdelse af prøver og eksamen er Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser. Nedenfor finder du links hertil.

  Links til mere information på ministeriets hjemmeside

   

  Eksamensbekendtgørelsen: (gælder både AVU, HF-e og HF2)

  https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer

  Beskrivelse af de enkelte fag på AVU finder du her:

  https://uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/undervisning-og-fag/fag-og-laereplaner

  Tilladte hjælpemidler ved mundtlige og skriftlige prøver på avu finder du her:

  https://uvm.dk/almen-voksenuddannelse-avu/proever-og-eksamen/information-om-proever-og-eksamen

  Beskrivelser for de enkelte fag på HF finder du her:

  https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017

  Hjælpemidler HF engelsk (fra fagkonsulenten):

  https://www.emu.dk/sites/default/files/Tilladte%20hj%C3%A6lpemidler%20ved%20skriftlige%20pr%C3%B8ver%20i%20engelsk%20marts%202018.pdf

 • Kan jeg få rabat på offentlig transport?

  Læs mere om ungdomskort på: www.ungdomskort.dk

 • Hvor må man ryge?

  Man må slet ikke ryge indendørs - heller ikke e-cigaretter.

  Hør nærmere om regler på dit lokale VUC Storstrøm

 • Hvordan får jeg info om skema og eksamen?

  På VUC Storstrøm bruger vi to studiesystemer: Canvas og LudusWeb. Det er din pligt som studerende at holde dig orienteret.

  LudusWeb

  Her kan du se dit skema - dagens ændringer - eksamenstidspunkter og karakterer.

  Hvis dit telefonnummer står korrekt, nemlig i 'mobil'-feltet, på Ludus Web vil du modtage en sms fra din lærer eller skolen om aflysninger.

   

  Canvas

  I Canvas finder du undervisningsmateriale samt informationer.

 • Bærbar computer?

  Du skal medbringe din bærbare computer til al avu og hf undervisning.

  VUC Storstrøm forventer, at du som studerende selv medbringer egen bærbar computer. Skulle det ikke være muligt, har du som studerende,  mulighed for at låne en computer ved indbetaling af depositum efter gældende retningslinjer.

  Du skal dog betale et depositum på kr. 500,- ved udlånsperiodens start.

  Det lånte udstyr består af

  • bærbar computer
  • strømforsyning

  Du hæfter ubegrænset for den bærbare computer i udlånsperiode, herunder ved bortkomst, tyveri eller hvis udstyret på anden må lider overlast.

  Bemærk - VUC Storstrøms forsikringer dækker ikke denne computer, Du skal kontakte dit eget forsikringsselskab for at afklare dine forsikringsforhold.

  Den bærbare computer er kun til studiebrug og skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører.

   

 • Ferieplan

  Ferieplan for 2020/21

   

  Undervisningsstart 2-årig hf 1. år 11.08.2020
  Undervisningsstart 2-årig hf 2. år 12.08.2020
  Enkeltfagskursister 12.08.2020
  Efterårsferie 12.10.2020-16.10.2020
  Eksamensperiode vinter 2020

  01.12.2020-22.12.2020

  Sidste undervisningsdag efterår 22.12.2020
  Juleferielukning 23.12.2020-04.01.2021
  Undervisningsstart for alle fortsættende hold  
  Eksamensperioden vinter 2021 04.01.2021-29.01.2021
  Undervisningsstart for Dansk som andetsprog 08.01.2021
  Undervisningsstart for AVU 11.01.2021
  Undervisningsstart for HF 12.01.2021
  Vinterferie 15.02.2021-19.02.2021
  Påskeferie 29.03.2021-05.04.2021
  St. Bededag  30.04.2021
  Kr. Himmelfartsdag 13.05.2021
  2. pinsedag 24.05.2021
  Sidste undervisningsdag forår avu og hf 14.05.2021
  Eksamensperiode avu 17.05.2021-23.06.2021
  Eksamensperiode hf 20.05.2021-23.06.2021

  *Der kan ikke afvikles eksamen d. 22/5 og 5/6 2020.

2-årig hf

 • Adgangsgivende til ...

  Vælger du en "Udvidet fagpakke" eller en "Supplerende fagpakke" vil din hf også være adgangsgivende til universitetsuddannelserne.

  Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse. Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 1. juli.

  På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, som fx:

  • En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient end der kræves under kvote 1 sammen med andre kvalifikationer, som kan være:
   • Et eller flere års erhvervserfaring
   • En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter mv.

  Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.

  Adgangskortet
  Brug Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. 

  Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

  Klik her for at besøge Adgangskortet.

 • Hvilke fag skal jeg til eksamen i?

  På hf skal du til eksamen i alle fag. 

   

 • Kommer jeg på studietur?

  På den 2-årige hf kan arrangeres studietur. Studieturen har både et fagligt og socialt sigte.

 • Hvad er SSO?

  Kursister, som tager en hel hf, skal udarbejde en Større Skriftlige Opgave, kaldet SSO. Rapporten bedømmes af lærer og censor. SSOen skrives i dit sidste år af din uddannelse.

 • Kan jeg få SU?

  SU

  Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) på hf, hvis du ikke har en afsluttet gymnasial uddannelse i forvejen og du er studieaktiv.

  SU søges på nettet via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

  For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

   

 • Kan der gives merit?

  En elev, der optages på et gymnasialt undervisningsforløb, kan søge om at få vurderet de reelle faglige kvalifikationer, som eleven tidligere har opnået.

   

  Kontakt en studievejleder for yderligere spørgsmål.

Ordblindeundervisning

 • Hvordan finder jeg ud af om jeg er ordblind?

  Det gør du ved at tage vores test. Du kan ringe på tlf. 54 88 17 00  bestille tid.

 • Hvilke fag kan jeg gå til ordblindeundervisning i?

  Ordblindeundervisning skal hjælpe dig med at tilegne dig skriftsproglige færdigheder i dansk.
  Derudover kan vi tilbyde matematik, engelsk samt dansk som andetsprog, hvor der er tager hensyn til din ordblindhed.

 • Hvad koster det at gå til ordblindeundervisning?

  Det er gratis - både test og undervisning.

 • Kan jeg få SU, når jeg går til ordblindeundervisning?

  Nej, timerne tæller ikke med til SU.

 • Hvor mange deltager på et ordblindehold?

  Der er max 6 deltagere på et hold.

 • Hvordan bliver jeg tilmeldt til ordblindeundervisning?

  Før du kan blive tilmeldt undervisningen skal du tage en test. Den bruger vi til at vurdere hvad dine behov konkret er.

  Du kan kun tilmelde dig test online her på hjemmesiden, hvis du er privatperson.

  Ring på tlf. 54 88 17 00.

 • Hvor mange timer kan man få ordblindeundervisning?

  Timetal

  Undervisningen vil foregå mellem 40 og 60 lektioner i 10 uger. Lektionerne tilrettelægger du selv i samarbejde med læreren. Der vil hver uge være et oplæg fra læreren og derefter vil der være opgaver, som du skal nå at løse i løbet af ugen inden for den samlede tidsramme på 4-6 lektioner/uge.

 • Er der IT-hjælpemidler for ordblinde?

  IT-hjælpemidler for ordblinde

  Læse- og skrivestøttende programmer kan for nogle ordblinde være genvejen til forbedret læsning og skrivning.

  Som kursist på VUC Storstrøm har du mulighed for at søge støtte til IT-hjælpemidler, hvis du har læse- og skriveproblemer.

  AVU/FVU

  Kursister på AVU og FVU har mulighed for at ansøge kommunen om IT-hjælpemidler til undervisningsbrug. VUC Storstrøm bistår gerne med hjælp til udformning af ansøgningen.

  Hf

  Hf-kursister kan søge IT-hjælpemidler og anden socialpædagogisk støtte gennem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet´s særlige støtteordning SPS.

  Læs mere om SPS her

  Kontakt dit lokale VUC Storstrøm hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for IT-hjælpemidler.