SU

Statens uddannelsesstøtte

Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) til alle fag på avu og hf-fag og niveauer, du ikke tidligere har bestået, såfremt du ikke har afsluttet en gymnasial uddannelse i forvejen.

For at modtage SU skal du mindst have 23 timer om ugen. Du vil kunne søge om SU i den måned, hvor du senest den 20. i måneden er studieaktiv

SU søges på nettet via su.dk, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Du kan først søge SU, når du er optaget på hold - det vil sige har betalt og udfyldt "Tro og love-erklæring".

Hvis du har børn

Har du barn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsøger eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.

Læs mere om de gældende regler her.

Ledig

Er du ledig, kan du måske have andre muligheder end SU. Henvend dig til dit jobcenter for yderligere information.

SU for fjernundervisningsfag

Hvis du ønsker at modtage SU for dine fjernundervisningsfag, er der nogle særlige regler, som skal overholdes. Reglerne betyder, at noget af det "fleksible" ved fjernundervisningen forsvinder, men de er nødvendige for at opfylde SU-styrelsens krav om studieaktivitet.

Overordnede regler:

  • Du skal aflevere alle opgaver i det/de fag, der tæller med i din SU, senest på den dato, der er fastsat i afleveringsplanen, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv
  • Du skal deltage i obligatorisk fremmødeundervisning (fx webinarer i AVU-fag, laboratoriekurser i naturvidenskabelige HF-fag 
  • Du deltager i de obligatoriske workshops, hvis du følger drama
  • Du skal gå til eksamen i de fag, som du får SU for, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv.

Afleveringspligt

Overholdes afleveringsfristerne ikke, får du et varsel. Overholdes varslet ikke, vil du blive udmeldt fra din fjernundervisning med evt. tab af SU til følge.

SU over sommeren

Er du i gang med et længere undervisningsforløb og får SU hen over sommerferien, skal du være opmærksom på, at din første opgave efter ferien skal afleveres senest den 25. august. Registrerer vi ikke modulafleveringen den 25. august, vil det blive anset som et ”ikke mødt” efter ferien, og du bliver udmeldt fra fjernundervisningen uden yderligere varsel.