Matematik C

Matematik C

Matematik C fokuserer på anvendt matematik, men der vil også være eksempler på den teoretiske side af faget (fx vil der være enkelte eksempler på matematiske beviser).

Faget indeholder:

  • Ligninger og tal
  • Procent og rente
  • Geometri
  • Lineære funktioner
  • Eksponentielle funktioner
  • Potensfunktioner
  • Statistik og stikprøver

Eksamen

Faget afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen (som består af både en gruppeeksamen og en individuel eksamen).