Historie 0-B

Historie

Fagets formål er at skabe historiebevidsthed og dermed:

  • indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende
  • forståelse af historien som en proces, der omfatter fortid, nutid og fremtid.

For at nå disse mål beskæftiger vi os med centrale aspekter af dansk-, europæisk- og verdens-historien. Fokus er især på nyere tid fra 1500 til i dag. Vi arbejder med mange sider af fortidens samfundsliv. Det gælder især politisk og økonomisk historie samt kultur- og bevidsthedshistorie.

Sideløbende med at der skabes overblik over og indsigt i vigtige perioder, arbejder vi systematisk med fagets metodiske spørgsmål – især med kildetekster (gamle som nye) og med forskellige historiesyn. Desuden søger vi generelt at træne evnen til at studere, ved at fokusere på studiekompetencer.

Faget følger den kronologiske tidslinje:

  • Middelalderen i Europa og Danmark
  • Udviklingen i verden – Europa – Danmark 1500-1800
  • Tilblivelsen af det moderne Danmark i 1800-tallet
  • Europa og 1. verdenskrig
  • Mellemkrigstiden med fokus på Tyskland
  • Fra kold krig til hvilken verden?
  • Palæstinakonflikten fra 1880erne til i dag
  • Danmark i det 20. århundrede

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.