Geografi C

Geografi C

Geografi er et fag, hvor både naturen og kulturen spiller med.

Selvom nogle af temaerne i geografi i høj grad er naturgeografisk baserede vil også den kulturelle sammenhæng blive inddraget.

Emnerne er:

  • Pladetektonik
  • Vand
  • Vejr og klima
  • Energiproduktion
  • Landbrug
  • Befolkningsudvikling

Målet for faget er, at du får et indblik i geografiens emneområder og dermed blive bedre i stand til at orientere dig i verden, samt får et bedre grundlag for at vurdere forskellige geografiske problemstillinger.

Laboratoriekursus

Geografi er et eksperimentelt fag, og derfor skal du i forbindelse med faget deltage i et obligatorisk laboratoriekursus (der kan forløbe over flere dage) på en af VUC Storstrøms afdelinger. Laboratoriekurset afsluttes med, at du skriver rapporter over de forskellige eksperimenter. Deltagelse i laboratoriekurset samt aflevering er rapporterne er et krav for at kunne gå til eksamen.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.