Fjern­under­visning

Fjernundervisning med løbende optag - når og hvor det passer dig!

For dig som ikke har mulighed for at møde op til tilstedeværelsesundervisning, har vi hf-enkeltfag og enkelte avu-fag som fjernundervisning. Det er en fleksibel, online undervisning med løbende optag.
Du kan også følge et enkelt fag, som du har behov for i dit job eller anden uddannelse.

Hvis du mangler fag for at søge på videregående uddannelse, kan du bruge fjernundervisningens hf-enkeltfag som supplering.